Er skeptisk til skoleplanen for bydelen

NYEBOLIGER: Mange nye boliger på gang i Nordre Aker. Lokalpolitiker Erik B. Skei (V) og Sven Erik Berget (til høyre) mener kommunen og Utdanningsetaten er litt vel tilbakelent i forhold til den ferske skoleplanen og skoleplasser i bydelen fremover. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Det er store boligutbygginger på gang. Lokalpolitiker Erik B. Skei (V) og Sven Erik Berget fra skoleutvalget i Nordre Aker mener kommunen har lent seg litt vel godt tilbake i stolen i forhold til den ferske skoleplanen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.05.2015 kl 08:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Ny skolebehovsplan er lagt frem, med overraskende tall i forhold til at kommunen tror den er i mål med skoleplasser i barneskolen, høsten 2016, i Nordre Aker.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

– Defensivt

– For defensivt, sier lokalpolitiker Erik Borge Skei (V) og leder i SUSNA Sven Erik Berget.

LES OGSÅ: Lista over de farlige skoleveiene politikere vil gjøre noe med

Skolebehovsplanen legges frem hvert annet år av Utdanningsetaten og kommunen, og ser på nåværende skoleplasser og behovet for nye.

Inviterer til åpent møte

Nå er en ny plan på høring, og bydelen inviterer til åpent møte 1. juni klokken 18.00.

– Vår agenda er at de barna som går i barnehagen i dag, eller ennå ikke er født, skal kunne gå på nærskolen sin. Gode, trygge skoleplasser er helt sentralt når vi skal bygge gode lokalsamfunn, sier Erik Borge Skei (V), leder i bydelens miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) der høringen i bydelen vil foregå.

LES OGSÅ: Den nye sognepresten ble overfalt og ranet på åpen gate

Formidabel

Skei og Berget forteller om en formidabel elevvekst i Nordre Aker, de seneste årene.

Utdanningsetaten har tidligere høstet kritikk for lave anslag. Nå viser oslostatistikken, som Utdanningsetaten bygger sine anbefalninger på, at veksten i ytre by flater ut.

– Det kan være riktig at veksten ikke blir like stor som de siste årene. Samtidig vet vi at spesielt barneskolene i øst allerede er overfulle, selv med alle utvidelser. I tillegg planlegges det store utbygginger blant annet i Frysjaveienområdet. Planen ser ut til å overvurdere dagens kapasitet. Jeg frykter derfor at etaten blir for tilbakelent, sier Borge Skei.

LES OGSÅ: Hvorfor heter et så fasjonabelt hus Svetter'n?

Etaten anbefaler selv at barneskolene skal være gjennomsnittlig 80-90 prosent fulle fordi ikke alle årstrinn er nøyaktig like store, og det må være fleksibilitet for å kunne ha rimelig stabile skolegrenser.

– Da er det uheldig at man legger opp til en fylningsgrad på oppunder 90 prosent på barnetrinnet i Nordre Aker generelt, selv medregnet Fernanda Nissen skole, som faktisk ligger i Sagene bydel, og først og fremst vil ta elever derfra. Reell fylning blir derfor betydelig høyere. Det er dermed behov for en ny skole i
Frysjaveienområdet, sier Borge Skei.

LES OGSÅ: Planlegger ny idrettsungdomsskole i Nordre Aker

Frysjaskole

Leder i SUSNA (Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker), Sven Erik Berget, mener også etaten er for optimistisk når det gjelder dagens kapasitet, og har samme konklusjon.

– Berg barneskole, som utvides til full størrelse fra høsten 2016, bedrer kapasitet på barnetrinnet i vest. En ny skole på Voldsløkka med to paralleller på barnetrinnet ligger utenfor vår bydel, og vil få liten betydning for oss. Øst for Akerselva er det fullt. Det ser vi flere eksempler på allerede i år. Vi må få en ny skole i Frysjaområdet betydelig tidligere enn om 10 år, sier Berget.

Etaten planlegger nå å fjerne midlertidige brakker på Nordberg, Ullevål og én av paviljongene på Engebråten, samt en til på Engebråten etterhvert.

Brakkene

– Det er bra at brakkene fjernes når disse ikke er i god nok stand. Barna fortjener gode, permanente lokaler. Samtidig er det viktig å bruke tiden nå, mens vi har paviljonger for eksempel på Engebråten, til å utvide kapasiteten permanent. Det er også bra at etaten ser grundig på ungdomsskolekapasiteten hos oss, sier Berget

Han forteller videre at SUSNA vil ha eget møte med FAU-ene 28. mai før de leverer felles uttalelse til høringen som ser bydelen under ett. I tillegg forventes det uttalelser fra det enkelte FAU. SUSNA vil også delta i bydelens åpne møte.

Dit er også Utdanningsetaten, FAU-er og alle andre interesserte invitert.

– De senere årene har vi hatt en god dialog med Utdanningsetaten. Vi inviterer igjen etaten slik at de kan redegjøre for sitt forslag. Samtidig vil alle som ønsker det kunne få ordet. Det er viktig for oss at alle blir hørt før vi behandler saken, avslutter Borge Skei.

Som også er bystyrekandidat for Venstre i høstens kommunevalg.

Bydelshuset

Bydelens høring er i bydelshuset i Nydalsveien 21 klokken 18 mandag 1.juni i forbindelse med møte i MPS-komiteen. Bydelsutvalget vedtar bydelens høringsuttalelse 18. juni rett før fristen dagen etter.

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse