- Et "allrom" er ingen kultursal!

- Svært overraskende at et 200 kvadratmeter blir "svaret" på et sterkt behov for en kultursal

kultursal: Det lokale kulturlivet, som blant annet Den norske Ballettskole, ønsker seg en stor nok kultursal med scene i Nydalen. - I mangel av en stor nok scene, bruker vi nå Bærum kulturhus, forteller Siri Johansen ved ballettskolen - her fra Snehvitforestilling i nettopp Bærum Kulturhus. $PHOTOCREDIT_ON$$PHOTOCREDIT_OFF$ FOTO: FOTO: Stian Schioldborg Magentastudios.no

Kulturlivet jublet da bystyret vedtok at nye nydalen grunnskole også skulle inneholde en «kulturstasjon». Men når prosjekteringsdetaljene nå har blitt kjent, er nok flere skuffet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.10.2012 kl 19:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN:For den nye kulturstasjonen - i regi av Oslo Musikk og kulturskole - som igjen er underlagt Utdanningsetaten, får for eksempel ingen egen stor «kultursal» med scene. Blant  annet kommer det frem følgende fra et referat hvor også Utdanningsetaten, bydelene Sagene og Nordre Aker deltok: "...Bydeler og kulturliv ønsker sterkt en kultursal til bruk for bla. ungdomssymfoni-orkester, kor, korps, teater, musicals ...Dette betyr i prinsipp behov for et tilleggsareal på 600 m2, med 9 m brutto takhøyde. Dette ligger ikke inne i bestillingen!" står i nevnte referat.

Allrom

Avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Harald Øvland, kan derimot friste med et stort «allrom».

- Skoleanlegget som planlegges nå vil få allrom på 200 kvm egnet til konserter/forestillinger med mer. Dette er vanlig løsning for planlegging av kulturstasjon ved nye skoler, ifølge Øvland.

I tillegg kan han fortelle at allrommet - eller kantinen - som prosjekteres er direkte tilknyttet musikkrom som kan åpnes og benyttes som scene med tilhørende øviningsrom.

- Det er lagt stor vekt på å utforme arealer som skal være velegnet til kunst- og kulturaktiviteter, til å samle større grupper og til å legge til rette for utstillinger. Lokalene skal egne seg til kursvirksomhet, møter, presentasjoner og kulturopplevelser, og det skal være noe lagringskapasitet for eksterne låntakere. Hjemmeområdene er også fleksible, og kan benyttes som øvingsrom for musikk, formidling og andre aktiviteter, ifølge Øvland.

Samstemt om behovet

Men det lokale kulturlivet er langt fra fornøyd med et «allrom» som potensiell kultursal.

- Den klare og samstemte tilbakemeldingen fra kor, korps, orkester (KKO) og dansemiljøet på hva de trenger fra en kulturstasjon, er at stasjonen nettopp inneholder en stor, fleksibel scene/kultursal. Bydel Nordre Aker har i dag 15 kor, 9 korps og 9 strykeorkestre. Det finnes få egnede framføringslokaler for musikk i bydelen, og ingen som kan brukes ved større konserter og forestillinger. Bydelen har et svært aktivt dansemiljø, og også danserne må ut av bydelen for å finne egnede framføringslokaler, ifølge Tor Itai Keilen, leder av Nordre Aker Musikk og kulturutvalg.

Og styreleder i Oslo Musikkråd, Unni Færøvik, er helt enig med Keilen.

- Svært overrasket!

- Jeg berømmer bydelen for det grundige forarbeidet den gjorde i forhold til å samle behovene til kulturlivet i Nordre Aker, i forhold til en kommende kulturstasjonen i Nydalen. Da er det også svært overraskende at et 200 m2 allrom blir "svaret" på et sterkt behov for en stor kultursal, og som bydelskomiteen meldte inn, sier Færøvik.

Må til Bærum

Også Den norske Ballettskole (DNBS) hadde tro på at det endelig skulle bli en stor kultursal med scene, i bydelen.

- I mangel av stor nok scene i Oslo, så har Den Norske Ballettskole måttet bruke scenen i Bærum kulturhus. Vi etterspør en stor og profesjonell scene på linje med Bærum kulturhus, og som kan være tilgjengelig for de etablerte danse/kultur tilbudene i bydelen mangler, forteller en av lederne ved skolen, Siri Johansen, og legger til at i tillegg til å undervise i teater og dans, så satser DNBS også på elitetrening i ballett.

Avisen følger saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse