- Et kommunalt overgrep!

Slik ser dagens situasjon ut for Nordberg barnehage og nærmeste nabo. Oddvar Johansens hus skimtes til høyre.

Nordbergbeboer Oddvar Johansen er sjokkert over barnehageplanene. – Hvis forslaget blir vedtatt betyr det et uten tvil et kommunalt overgrep mot de nærmeste naboene, sier Johansen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

"Nye" barnehagen?Ifølge Oddvar Johansen kan hans nye bosituasjon bli slik hvis planene for barnehagen blir en realitet.
Utlånt/Oddvar Johansen

Se bildet større

Arkitekt Oddvar Johansen er langt fra positiv til det nye barnehageforslaget.

Nordberg: Oddvar Johansen bor rett ved siden av Nordberg Barnehage, i Carl Kjelsensvei 21c, og "nærmeste nabo i nord". Han er alt annet enn positiv til utbyggingsforslaget, og har sendt inn klage. Og den er lang.

– Jeg er selv arkitekt, og er mildt sagt sjokkert over forslagets totale ignorering av nærmiljøets interesser, sier Johansen.

Friområdet - en saga blott?

Johansen er - som flere andre naboer - oppgitt over det foreslåtte inngrepet i det regulerte friområdet rundt eksisterende barnehage, selv om barnehagens uteområdet skal være oppe for "alle" etter stengetid.

- Det blir likevel gjerder rundt området – og den grønne lungen vi har i dag vil helt klart fremstå som veldig annerledes og uansett mindre tilgjengelig for allmennheten. Underlig at ikke Friluftsetaten er imot en slik løsning. Da reguleringsplanen for Nordberghjemmet ble presentert, fremhevet etaten nettopp viktigheten av at grøntområdene i nærområdet ble bevart, sier Johansen.

Trafikkøkning og kaos

Johansen er heller ikke imponert over forslagsstillers løsning på barnehagens parkering.

– Allerede i dag er det manko på parkeringsplasser i tilknytning til butikken i Carl Kjelsensvei 21 b og til Nordberghjemmet. Det er planlagt 27 plasser til den "nye" barnehagen. 160 barn skal til og fra fem dager i uken. Alle 160 blir sikkert ikke kjørt, men erfaring tilsier at de fleste blir det. Det betyr flere hundre til og fra-kjøringer hver dag, og uansett parkeringskrise og trafikk-kaos. En slik situasjon kan ikke nærmiljøet tolerere. Helt uholdbart, sier Johansen.

Gesimshøyde på 11.5 meter

Ifølge Johansen er forslagsstillers (Omsorgsbygg/Oslo kommune) illustrasjonsskisser ikke i samsvar med hva som faktisk kan bli realiteten.

– Skissen angir et bygg på én etasje mot nord. Men en illustrasjonsskisse er ikke juridisk bindende. Det er det reguleringsbestemmelsene som er. I forslag til "bestemmelser" kan den totale høyden med flatt tak bli hele 11.5 meter. Det kan bli til et bygg på tre til fire etasjer, sier Johansen.

– Forslagsstiller påstår at dette er høyder tilsvarende boligbebyggelsen i området. Etter hva jeg har sett finnes ingen bolighus med gjennomgående gesimshøyde på 8 meter i hele området, sier arkitekten.

Utsikt og sol borte

Johansen har selv tegnet opp en enkel skisse som viser hvordan han oppfatter konsekvensene av"nye" Nordberg Barnehage.

– Hvis forslagsstiller får det slik de ønsker, blir vår bo-situasjon selvsagt helt annerledes. Den lille utsikten vi i dag har til sjøen, blir borte. Store deler av solen forsvinner, og lyset generelt blir dårligere. Vi kan jo ikke akseptere en så stor forringelse av vår bokvalitet? spør arkitekten.

"Kreativt" regnestykke

Arkitekt Johansen mener også det uregulerte friområde – som eventuelt blir en del av den nye barnehagens uteområde –på en "kreativ" måte blir inkludert i dagens tomteareal.

– Når man søker om å bygge på en tomt, blir antall mulige bebygde kvadratmeter regnet ut fra tomtens størrelse. Å innlemme et regulert friområdet som "tomt" i dette regnestykket – selv om dette kanskje blir en del av barnehagens uteområde – er etter min mening en tilsnikelse for å femdoble barnehagens nåværende areal, sier Johansen.

Andre bedre løsninger

Generelt synes han hele forslaget bærer preg av en lite gjennomtenkt barnehageutbygging.

– Hvis det endelige resultatet blir at friområdet ofres på barnehagens alter, bør hele planområdet benyttes til utbygging. Enetasjes enheter i en parksituasjon ville være en harmonisk tilpasning til området, og barnehagen ville ikke fremstå som en stor oppbevaringsmaskin, sier arkitekten.

Han fortsetter.

– Det politiske presset om å innfri løfter om full barnehagedekning kan ikke feie over folks rett til et tilfredsstillende bomiljø, sier Johansen.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med arkitektfirma Aursand og Spangen AS, som har utarbeidet planforslaget til "nye" Nordberg Barnhage. Katrine Aursand i arkitektfirmaet ønsker ikke å kommentere noen av de innkommede klagene overfor avisen, men vil tilskrive hver enkelt klager "i tur og orden".

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse