Et krisebudsjett for Nordre Aker?

Enige var de ikke, men etter å ha fordelt 850 millioner på bydelens ansvarsområder i 2009, kunne gruppelederne ta hverandre i hendene og ønske hverandre en god jul. Om det nye året blir like godt, vil de snart få vite. På venstre side: Lill Pleym (SV), Per Aschjem (R) og Ivar Christiansen (Ap). På høyre side: Cecilie Amdahl (H), Hans A. Kielland Aanesen (Frp) og Per E. Braseth-Ellingsen (V). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Send det tilbake, tordnet venstresiden, og ville sende det «urealistiske» budsjettet tilbake der det kom fra. Men budsjettkameratene på høyresiden sørget for at bydelens økonomi følger bydelsdirektørens «stramme» fløyte i 2009.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.12.2008 kl 12:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN: Med nærmere én milliard kroner mellom hendene skulle en kanskje tro at lokalpolitikerne i Nordre Aker hadde jobben som årets største julenisser, men den gang ei.

– Det har vært vanskelig å lage dette budsjettet, sa bydelsdirektør Mona Taasen, og brukte blant annet ord som «kjempestramt» om budsjettet hun la frem.

– Alle skulle vi ønske oss større rammer, sa hun

– Ikke rot i virkeligheten

Arbeiderpartiets gruppeleder Ivar Christiansen åpnet kommentarrunden med kraftig kritikk av rammene bydelen er tildelt fra byrådet, og karakteriserte forslaget som et «krisebudsjett».

– Det dekker ikke på langt nær det behovet Nordre Aker har. Ap og SV har et radikalt forslag; vi vil sende budsjettet, som vi mener ikke har rot i virkeligheten, tilbake til administrasjonen og be om å få mer realistiske rammer tilbake fra byrådet, sa Christiansen.

Også Rødt leverte inn et forslag om å forkaste budsjettet, men vil sende det direkte tilbake til byrådet. Begge forslagene falt mot Høyre, Venstre og Fremskrittspartiets stemmer.

Kritikerne av budsjettet frykter blant annet kutt av opp mot åtte stillinger i hjemmetjenesten og tre i administrasjonen, og konsekvensene det kan medføre for tjenestene bydel yter. Frykt for for liten innsats i tilbudet til barn og unge, og at budsjetteringen av sykehjemsplasser er for lav, når eldrebefolkningen øker.

Det ble også pekt på at sosialbudsjettet er for lavt, i en tid da arbeidsledigheten ventes å øke.

Strengere sykehjemsplass

I budsjettet for 2009 er det lagt opp til et forbruk på 420 sykehjemsplasser neste år. Per i dag bruker bydelen rundt 440. Ifølge SV har ikke forbruket vært under 420 siden juni 2007.

– Vi tror likevel at vi kan møte dere til våren uten en prognose på 20 millioner i minus, sa Taasen, med henvisning til at 2008-budsjettet sprakk allerede i februar i år på grunn av et merforbruk av sykehjemsplasser.

Sammen med bydelsoverlege Georg Semcesen fortalte hun at 10 prosent av dem som benytter seg av sykehjemsplasser i dag kunne hatt et annet botilbud, dersom det kom på riktig tid, blant annet ved å få hjelp til å bo hjemme lenger.

– Dermed kan vi være mer restriktive i tildelingen av sykehjemsplasser, sa Taasen.

– Må tro det er realistisk

– Jeg tror vi alle er enige om at vi kunne ha ønsket oss større rammer, men nå er det dette budsjettet vi har, og vi må kunne legge til grunn at administrasjonen har laget et realistisk budsjett ut fra de rammene de har fått, sa Høyres gruppeleder Cecilie Amdahl. Hun ville ikke gå med på venstresidens argumenter om et urealistisk budsjett.

Budsjettforslaget ble dermed vedtatt punkt for punkt, mot Rødts ene stemme. Ap og SV stemte for alle funksjonsområdene etter at forslaget om å sende budsjettet i retur, falt.

Samtlige partier uttrykte likevel tilfredshet med bydelsadministrasjonen og bydelens ansatte, til tross for små rammer.

Det ble også enighet om å fordele nedbetalingen av merforbruket fra 2008 på 20 millioner over to år – ti millioner i 2009 og ti millioner i 2010.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse