Et pusterom for nedre Grefsen

Haavard Nordlie og Benedicte Bull i Aksjonsgruppa på nedre Grefsen. Her fra gatefesten i fjor sommer. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

Rødt ble enig med byrådspartiene, og selv om det ikke blir varig vern av småhusområdene på nedre Grefsen og Smestad i denne omgang, tas vedtaket som «en halv seier».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.09.2017 kl 12:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Rødt satt med nøkkelen da det som i utgangspunktet var et forslag fra de borgerlige partiene om ta nedre Grefsen og Smestad ut som utviklingsområder i kommuneplanen, og tilbakeføre disse til sin opprinnelige reguleringsstatus (i all hovedsak småhusplanen), skulle opp i bystyret onsdag.

Rødt fremmet imidlertid sitt eget forslag tidligere på dagen, og brukte timene før bystyremøtet til å prøve å komme til en enighet med utgangspunkt i sitt eget forslag – enten sammen med byrådspartiene eller de fire borgerlige partiene. Les Rødts forslag her.

Få timer før bystyret kom sammen hadde partiet blitt enig med de tre byrådspartiene, Arbeiderpartiet, SV og MDG, om ordlyden i vedtaket. (Se hele vedtaket nederst i saken).

LES OGSÅ: Nå har byråden bestemt seg for hva som skal skje videre med Skar leir

Utsetter kommuneplanen

Samtidig kom meldingen fra finansbyråd Robert Steen (Ap) om at kommuneplanen vil bli forsinket – byrådet vil ikke klare å legge frem sitt forslag til kommuneplan før nyttår, slik de opprinnelig skulle.

Årsaken er todelt. Befolkningsveksten i Oslo har avtatt, og nye befolkningsfremskrivinger kommer i oktober. Byrådet ønsker å justere kommuneplanen etter de nye tallene. I tillegg har det kommet over 1000 høringssvar på kommuneplanen, og disse tar det lenger tid enn først antatt å gå gjennom.

Pause i utviklingsområdene

Flertallspartiene i bystyret vedtok derfor at kommuneplanen blir utsatt, og at byrådet på nytt skal gå gjennom hvilke områder som skal fortettes, og i hvor stor grad de skal fortettes.

Planprosessene i utviklingsområdene fra kommmuneplanen i 2015 (Smestad, nedre Grefsen, Manglerud/Ryen og Karlsrud, Lindeberg og Oppsal) stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning er gjennomført. Dette er arbeid som vil ta flere år.

Vedtaket sier også at det er kommunen som skal ha styringen når det skal utvikles i småhusområder, og at dette må gjøres helhetlig.

LES OGSÅ: Aksjonsgruppa har spurt alle partiene om hva de mener om nedre Grefsen. Les svarene her

Halv seier

Før bystyremøtet onsdag kveld sa Haavard i Aksjonsgruppen på nedre Grefsen at dette ikke var en skjebnedag for området.

– Nedre Grefsens fremtid står og faller ikke på det. Det er ingen løp som er kjørt hvis det ikke blir et vedtak i dag. Det vil komme omkamper, og kommunevalget om to år vil bli viktig, sa han. Les mer her.

Beboeraksjon Oslo. Bevar byens nabolag, skriver på sine facebook-sider at de tar vedtaket som «en halv seier!».

«Nå må vi jobbe videre med å få Beboeraksjon Oslos prinsipper inn i kommuneplanen:
- Det må fortettes med utgangspunkt i etablerte bomiljøer. Kvaliteten i eksisterende bomiljøer i Oslo skal bevares. Levende nabolag skal ikke ødelegges.
- Nye boliger skal ha samme krav til lys, luft og areal som eksisterende boliger» skriver de videre.

Her kan du lese om det store folkemøtet, der Beboeraksjon Oslo trakk flere hundre mennesker i protest mot rådhuset

Les hele vedtaket fra bystyret her:

1. Siste halvårs reduksjon i befolkningsveksten gir behov for å se på kommuneplanens utkast til byutviklingsstrategi på ny, da denne baserer seg på en sterkere befolkningsvekst. Dette arbeidet antas å ta noe tid. Bystyret støtter derfor byrådet i at saken må utsettes i forhold til planlagt fremdrift.

2. Detaljreguleringsprosesser i utviklingsområdene angitt i Kommuneplan 2015 (vedtatt av bystyret 23.09.2015): Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, samt pågående og framtidige detaljreguleringer på Karlsrud, Lindeberg og Oppsal, stilles i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er gjennomført for disse områdene. I alle prosesser skal medvirkning fra innbyggere være reell. I konsekvensutredningene skal minimum støy- og luftforurensing, befolkningsvekst, lokal næringsvirksomhet, positiv og negativ miljøpåvirkning, sosial og teknisk infrastruktur samt konsekvenser for barn og unge gjennomgås grundig.

3. Utvikling i småhusområder skal basere seg på kommunal planlegging med helhetlige forslag som sikrer god byutvikling, gode boliger, gode bomiljøer og en sosial profil, samt helhetlig planlegging for arealbruk, transport og trafikkavvikling. Dette må innebære forutsigbare og langsiktige planprosesser, en aktiv kommune som planlegger og tydeligere kvalitetskrav. God medvirkning skal også sikres gjennom denne måten å planlegge områdene på. Byrådet bes arbeide for at framtidige prosjekter i regi av private utbyggere i disse områdene også skal ha en høy andel ikke-kommersielle boliger og leieboliger uten profitt.

4. Planprosesser i småhus- og transformasjonsområder skal ivareta en reell mulighet for medvirkning både for bydeler og innbyggere. Medvirkningsprosessen må starte så tidlig at resultatet ikke kan være gitt. Berørte grupper og interesseorganisasjoner for blant annet idrett, kultur, miljø, barn og unge skal selv kunne nominere deltakere til samspillsgrupper og lignende fora, og det skal være full åpenhet om hvem som deltar og hvorfor disse er valgt. Det skal være full åpenhet om alle planprosesser.

5. Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi skal behandles samlet og det skal fremmes et helhetlig forslag for bystyret. Forslaget skal synliggjøre de innspillene som er kommet inn gjennom den demokratiske høringsprosessen.

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse