- Et skritt i riktig retning

Rune Foshaug og Oslo Byaksjon er positive til Grefsen Stasjonsby.

- Grefsen stasjonsby er rett vei å gå for å møte Oslos utfordringer knyttet til befolkningsvekst, mener Oslo byaksjons representant i Nordre Aker, Rune Foshaug.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.01.2007 kl 11:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Plan- og bygningsetatens planer om å bygge boliger for nærmere 1000 beboere i Grefsen Stasjonsby har skapt debatt i lokalmiljøet. Mange har stilt seg kritiske til planene, men Oslo Byaksjon mener ideen med å bygge over selve stasjonsområdet er en god ide..

- Etatens planer for vil gi hele området et stort løft. Området rundt Grefsen stasjon er godt egnet til å bygge høyhus. Utfordringen blir å kombinere boligbyggingen med tilgang på grøntarealer, gang- og sykkelstier, butikker, kafeer og annet, slik at dette blir et levende og attraktivt område å bo i, sier Foshaug.

Oslo Byaksjon mener området tåler fortetting og at det vil komplementere den utbyggingen som pågår i Nydalen slik at det fremstår som et helhetlig område fra Nydalen i vest til Sinsen i øst.

Oslo har en befolkningsvekst på cirka 12 000 personer i året.

- Skal Oslo kunne møte disse utfordringene er fortetting i transformasjonsområder som Grefsen stasjon kanskje den beste løsningen, sier Foshaug, som ikke er særlig bekymret for at høyhusene skal ta folks utsikt.

- Skråningen opp mot Grefsen er så bratt at det ikke vil være til mer sjenanse enn den man kan forvente når man bor i Norges eneste storby. sier Foshaug.

Oslo byaksjon mener nå tiden er inne for å komme i gang med prosjektet. Tekst.m.innrykk:- Vi er ikke så bekymret for at pengesterke entreprenører skal overstyre politikere og lokale interesser. Entreprenørene vil i stor grad ha en egeninteresse i å skape et attraktivt boligområde som folk ønsker å bo i, sier Foshaug.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse