ANNONSE
Annonse

Et snev av New York på John Colletts plass

Slik ser Dronninga Landskaps reviderte forslag av John Colletts plass ut, når trikkesløyfa er bevart. Foto: DRONNINGA LANDSKAP/BYDEL NORDRE AKER

Byantikvarens krav om bevaring av trikkesløyfa på John Colletts plass stakk kjepper i hjulene for planarbeidet. Men noen avsporing ble det ikke. New York-park nevnes som inspirasjonskilde i vinnerforslaget.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 31.10.2017 kl 10:02

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: John Colletts plass er utpekt som ny torg og møteplass i bydelen, sammen med Grefsenplatået.

Et forprosjekt som har involvert representanter fra bydelen, Blindern Vel, Abels Hage, Kiwi og eier av Vestgrensa 2, har lagt rammene for hvordan man ønsker at denne møteplassen skal se ut i fremtiden.

Forprosjektet ble bevilget 400.000 kroner fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten, og det er innhentet tre skisseforslag, fra tre arkitekt- og landskapsarkitektkontorer. Resultatene ble stilt ut i Bicks kafé på Ullevål i sommer.

Her kan du se forslagene og lese om hvordan arkitektene selv presenterte sine forslag i juni.

Byantikvaren grep inn for å bevare skinnene

I september hadde prosjektgruppa landet på at Dronninga Landskaps forslag var det beste, og det man ønsket å gå videre med.

Benedicte Stiff (t.v.) og Unni Eriksen fra Blindern vel, som har vært representert i prosjektgruppen, sammen med Rainer Stange fra Dronninga Landskap da skisseprosjektene ble presentert i juni på Bicks kafé. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Da bydelsutvalget skulle gjøre det formelle vedtaket på hvilken samarbeidspartner man skulle velge, ble det imidlertid en bråstopp.

Ingen av de tre arkitektkontorene hadde tatt høyde for å bevare trikkesløyfa. Det likte Byantikvaren dårlig. Skinnene er har nemlig verneverdi, og må bevares.

Dermed måtte arkitektene tilbake til tegnebordet, og nå foreligger reviderte forslag.

LES BAKGRUNNEN: Disse sporene forsinker John Colletts plass-vedtaket

Les alle de reviderte forslagene her (NB. Ekstern lenke til sakspapirene fra bydelsutvalget. Åpne vedlegg for å se arkitektenes egne forslag.)

Ser til New York

Prosjektgruppa fastholder at det er Dronninga Landskaps forslag som faller best i smak. I BU-møtet 3. november stilte bydelsutvalget seg bak den avgjøreslen.

I det reviderte forsalget har de beholdt trikkesløyfa, slik Byantikvaren ønsker. Arealet mellom sløyfa og veiene er foreslått til grøntområder og gangveier som krysser plassen.

Selv beskrives det slik av landskapsarkitekten: «Inne i selve sløyfa er det oppstått ei grønn øy, en pollinatorpark med bi- og sommerfuglvennlig vegetasjon.» Det er også tegnet inn et lite vannspeil ytterst ute mot Sognsveien, sykkelparkering ut mot Vestgrensa. Grøntstrukturen langs østside av Sognsveien blir opprettholdt.

Den bevarte trikkesløyfa skal tidvis kunne brukes når trikken trenger å vende på John Colletts plass. Dronninga Landskap foreslår likevel å bruke skinnegangen til rekreasjon, etter inspirasjon fra New York. Slik skriver de selv:

«Trikkesløyfas geometri danner karakter og skaper identitet på plassen. Den skal kunne brukes av trikken ved spesielle anledninger. Vi ser for oss at det går an å lage dressinbenker på skinner. Vi lager et nytt hensettingsspor for dressinbenken, slik at de bare flyttes til siden ved store arrangementer eller den sjeldne gangen at veterantrikken kommer. Vi har sett en slik variant av solbenker av tre som på the High Line i New
York, og vil gjerne lage en norsk variant.»

Sykkeltilpasninger

I en merknad til vedtaket sitt, kommenterer bydelsutvalget at «Sognsveien gjennom John Colletts plass er en mye brukt og strategisk viktig gjennomfartsvei for syklister.»

BU sier at området må tilrettelegges slik at konflikter mellom gående og syklende unngås.

3. november vedtok bydelsutvalget en prioritert liste over strekninger i bydelen de ønsker skal tilrettelegges bedre for sykling. Se listen, som sendes inn til Sykkelprosjektet i Oslo kommune, her.

Prisbelønnet landskapsarkitekt

I følge saksdokumentene har Dronninga Landskap erfaring med «boulevardplanlegging» i Oslo, blant annet i forbindelse med Karl Johans gate og dronning Eufemias gate.

De var landskapsarkitekt for Bjerkedalen park som vant Oslo bys arkitekturpris i 2015, og for Ullevål tårn som i høst vant Oslo bys arkitekturpris for 2016.

LES OGSÅ: Nå skal Årets ildjsel og medmenneske i Nordre Aker kåres med din hjelp! Nominer kandidater nå!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse