ANNONSE
Annonse

Etterlyser svar om Sognsmia

Et av Sogn-områdets eldste hus får forfalle. Nå krever bystyrepolitiker Heidi Rømming (SV) fra Kringsjå svar på hva som skal skje med den kommunal eiendommen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.03.2010 kl 09:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

 

SOGN: I september i fjor pågrep politiet åtte rumenere i alderen 19 til 25 år, siktet for grovt heleri, i den kommunale hytta i skogholtet med adresse Sognsveien 82. Politiet fant tyvegods fra flere innbrudd begått i Oslo nord og vest.

Smie og bryggerhus

Fra Sogn kultur- og historielag får NAB opplyst at bygget, den såkalte Sognsmia nedenfor Solvang kolonihage, sannsynligvis er fra helt tilbake til tidlig 1800-tallet. Den har vært drengestue, bryggerhus og smie under Vestre Sogn gård. Byantikvaren har vedtatt å verne bygget, men de siste årene har både smia og uthuset ved siden av fått forfalle.

– Råtner på rot

Dette opprører bystyrerepresentant Heidi Rømming (SV) som var BU-leder i tidligere Bydel Sogn før bydelsreformen i 2003.

– Bydelsutvalget i Sogn engasjerte seg sterkt for å bevare smia og eiendommen slik at den kunne vurderes til ungdomshus, kulturhus eller barnehage; kort sagt allmennyttige formål, og at den ikke skulle bli en del av arealet som ble avsatt til boligbyggingen i Klaus Torgårds vei, sier Rømming, som nå har sendt skriftlig spørsmål til byrådet for å få avklart hva som er status for eiendommen, og hvilke vedlikeholdsansvar kommunen har for sine vernede eiendommer.

– Det er viktig både å stoppe forfallet av viktige kulturminner som dette, samtidig som en god forvaltning tilsier at hus og eiendommer er i bruk til beste for dagens innbyggere i Oslo, sier Rømming.

Dermed legger den tidligere BU-lederen seg på linje med partifellen og bystyrerepresentant Ivar Johansen, som i et leserinnlegg i NAB i februar beskyldte byrådet for vanskjøtsel av kommunale eiendommer, og at de lar blant annet Skar leir i Maridalen, Holmenveien 7, og Hausmanns gate 42 råtne på rot.

Ville bruke huset

Sogn kultur- og historielag er blant dem som har engasjert seg. I 2003/04 var de i dialog med kommunen om overtakelse av eiendommen, slik at den kunne komme lokalmiljøet til gode. Et av problemene med å bruke den skal ha vært at det ikke finnes innkjøring til eiendommen. Da tomta istedenfor ble overtatt av Omsorgsbygg noen år senere, strandet forhandlingene, ifølge historielagets Svein Kile.

– Da vi jobbet med dette den gangen ble det anslått at det ville koste 600.000 kroner å sette huset i stand. Etter enda flere år med forfall er nok prisen i dag det dobbelte. Det er et kjempefint initiativ fra Rømming som nå tar opp situasjonen for Sognsmia i bystyret. Dette viser at kommunen har tatt på seg for mye ansvar, og burde overlatt driften av eiendommer som denne til private, sier Kile.

Vurderer barnehage

 

I mai 2008 fikk NAB opplyst fra Omsorgsbygg at de jobbet med en mulighetsstudie for barnehage i Sognsveien 82, i sammenheng med "komposttomten" som ligger cirka 150 meter ovenfor Sogsmia. I dag opplyser Omsorgsbygg at de to eiendommene fortsatt vurderes til barnehageformål. En mulighetsstudie skal være utarbeidet og sendt til byrådet i februar i år.

NAB har kontaktet byrådene for byutvikling og næring, men ikke fått svar på våre henvendelser.

 

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse