Få med minoritetsbakgrunn

Per Aschjem (Rødt)

Én av ti skoleelever i Nordre Aker har minoritetsbakgrunn. – Uheldig, sier BU-representant Per Aschjem (Rødt).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.01.2008 kl 16:11

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Få fremmedspråklige: Nordre Aker har få elever med minoritetsbakgrunn i forhold til Oslosnittet. Her fra markeringen av FN-dagen på Kjelsås skole i fjor. Foto: Karl Andreas Kjelstrup/Arkiv

Nordre Aker: I følge tall fra Utdanningsetaten har 48 av 130 grunnskoler i Oslo et flertall elever i med minoritetsbakgrunn, skriver Aftenposten. For noen av skolene i Oslo øst er andelen svært høy. På Mortensrud skole har 97 prosent av elevene ikke-etnisk norsk bakgrunn. På Vahl og Tøyen skoler er andelen 96 prosent.

Ikke i Nordre AkerIkke overraskende er resultatet annerledes for skolene i hovedstadens vestlige bydeler. I bydel Nordre Akers ti grunnskoler er andelen elever med minoritetsbakgrunn i gjennomsnitt 11,4 prosent, ifølge tallene fra Utdanningsetaten. Lavest er Maridalen skole med én prosent og Ullevål med seks. Skolen med flest mioritetsspråkelige er Kringsjå med 19 prosent.

Ingen ghetto

BU-representant Per Aschjem (Rødt) er ikke overrasket over den lave andelen elever med minoritetsbakgrunn.

– Det er åpenbart at de høye boligprisene i denne delen av byen spiller inn. Nordre Aker har en liten andel kommunale boliger, noe som gjør bydelen lite tilgjengelig, sier Aschjem.

Han har sans for Aslam Ahsans (leder av Ressurssenteret for pakistanske barn) forslag om å tildele boliger i vest til minoritetsfamilier.

– Vi bør ha det som et mål å gjøre det lettere for ikke-vestlige innvandrere å bosette seg her. Et tiltak for å nå dette målet kan være å bruke Borettslag-loven som gir det offentlige adgang til å kjøpe 10 % av boligene. Jeg tror at en sosial boligpolitikk er helt nødvendig for at integreringsprosessen skal bli velykket, sier han.

Aschjem er likevel ikke enig med tidligere RV-leder og Brekkebeboer Aslak Sira Myhre, som i fjor høst gikk ut og kalte bydel Nordre Aker for en hvit ghetto.

– Nei, jeg vil ikke bruke det begrepet. Det er mulig bydelen har en studentgetto på Sogn og en kulturarbeidergetto i Ullevål Hageby, men en hvit majoritet i samfunnet kan imidlertid vanskelig lage en hvit getto. Jeg forstår bosettingsmønsteret i byen først og fremst i et klasseperspektiv og ikke som en motsetning mellom en hvit og farget befolkning.

– Berikende

BU-representanten er også klar over at konsentrasjonen av etniske grupper i noen bydeler kan ha andre motiver.

– Det er nok mange innvandrere som søker til fellesskap med andre innvandrere. Det er forståelig. Likevel tror jeg et for stort skille mellom etniske nordmenn og innvandrere i lengden fører til segregasjon, sier Aschjem, med referanse til opptøyene i forstedene i Paris. Han mener den lave andelen minoritetsspråklige elever i Nordre Aker er uheldig.

– Vi kan glemme at det bare vil være etnisk norske nordmenn i samfunnslivet i fremtiden. Derfor ville det nok ha vært berikende for våre unger å få flere nasjonaliteter inn i sin egen skole. Jeg tror det vil øke kompetansen i et mer og mer multietnisk samfunn, dersom våre barn, som vil møte dette samfunnet når de vokser opp, hadde mer flerkulturell erfaring med seg fra skolen, sier Aschjem.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse