Fakta:

"Stille områder": Offentlig tilgjengelige områder som er egnet for rekreasjon og friluftsaktiviteter skjermet eller i god avstand fra dominerende stø...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
"Stille områder":

Offentlig tilgjengelige områder som er egnet for rekreasjon og friluftsaktiviteter skjermet eller i god avstand fra dominerende støykilder.

Grøntområder, turveier, kirkegårder, plasser, torg, Oslomarka og overgangssonen til Oslomarka, er eksempler på aktuelle stille områder. Det kan bli stilt krav til at støy i et "stille område" ikke skal overskride bestemte grenseverdier. Støykravene kan utelukkende rettes mot vei, bane, havn, fly, industri og terminaler, og ikke i forhold til f.eks. uteservering, konserter og ballspill.

Må omfatte de viktigste områdene for befolkningen og sikres mot ytterligere støybelastning. Nye støykilder skal lokaliseres slik at "stille områder" ikke forsvinner eller reduseres i omfang. Områder som på sikt har potensiale for å bli et viktig rekreasjons- og friluftsområde for befolkningen kan også utpekes som "stille område".

Sommeren 2007 er det grovregistrert 70-80 mulige "stille områder" på bakgrunn av faglige drøftelser.

God geografisk spredning og finmaskethet er satt som de viktigste kriteriene for den første registreringen og kartleggingen av stille områder. Siktemålet har vært at alle beboere skal tilbys et stille område med akseptabel tilgjengelighet og som ikke er lokalisert i for lang avstand fra boligen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse