Fakta

Boligtilskudd

Tekst:

Publisert:

Tilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives med 10 % for hvert hele år husstanden bor i boligen.

Tilskuddet fungerer som en slags egenkapital og gis i tillegg til lån.

Tilskuddet er ment å dekke deler av kjøpesum for bolig.

Tilskuddet kan gis i kombinasjon med startlån eller lån fra bank.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!