Fakta

Boligtilskudd

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives med 10 % for hvert hele år husstanden bor i boligen.

Tilskuddet fungerer som en slags egenkapital og gis i tillegg til lån.

Tilskuddet er ment å dekke deler av kjøpesum for bolig.

Tilskuddet kan gis i kombinasjon med startlån eller lån fra bank.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse