Fakta

Hvem har krav på bostøtte?

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
For å få bostøtte må du eller én i husstanden din være støtteberettighet.

Personer som har rett til bostøtte er barn under 18 år eller person over 65 år

Person med visse typer trygder/stønader fra det offentlige. Disse inkluderer alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig pensjon, eller tilsvarende fra EØS-land. Krigspensjon. Grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven. Attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad. Introduksjonsstønad

Person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år

(Kilde: www.husbanken.no)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse