Fakta

Meddommere

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Møteplikt: Alle som står i utvalgene over meddommere og som blir trukket ut til å gjøre tjeneste i en rettssak har møteplikt.

n Inhabilitet: En meddommer som står i et slikt forhold til saken eller partene at det kan påvirke hennes eller hans avgjørelse, er inhabil og skal straks melde fra om dette til tingretten.

Lovlig forfall i den enkelte sak: Hvis helse eller velferd settes i fare eller særlige viktige oppgaver eller plikter blir forsømt. Lang reisetid mellom bosted og domstol, samt hvis du er medlem av fylkesting, tjenestegjør i militæret eller ved høyrere domstol er lovlige forfallsgrunner. I disse tilfellene må man sende skriftlig søknad om fritak snarest mulig etter å ha mottatt innkalling.

Disse kan ikke være meddommere: Medlemmer av regjeringen, ansatte i domstolen, politi, prester i statskirker og forstandere i registrerte trossamfunn, praktiserende advokater.

Disse har rett til generelt fritak: Praktiserende leger og jordmødre og enkelte andre.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse