Falck vil omregulere

Falck AS har satt opp skilt overfor innkjørselen syd for eiendommen, for å minne arbeidstagerne på at det ikke er lov å kjøre opp Øvre Stabbursvei.

- Vi har søkt plan- og bygningsetaten om reguleringsendring, sier eiendomssjef i Falck, Tore Nordberg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.11.2007 kl 10:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Tåsen: Gjeldende regulering for Falck-eiendommen bestemmer at kun inngående trafikk til eiendommen skal kjøres inn i sydinngangen - nederst i Øvre Stabbursvei (ØSV). All trafikk ut av eiendommen skal skje gjennom "nordutgangen" - mot Maridalsveien. I motsetning til nabo Lars Petter Henie, mener Falck at selve trafikkstriden mellom selskapet og naboene ikke har pågått så lenge.

- Det var det først i sommer Falck ble klar over den "glemte" reguleringsbestemmelsen, om kun innkjøring nederst i ØSV, sier eiendomssjef Tore Nordberg.

Naboprotester

Naboene har protestert på at reguleringsbestemmelsen ikke blir fulgt, og naboene klager over støy - dag og natt - særlig fra de store bergingsbilene.

- Vi beklager at denne utkjøringsregelen ikke har blitt 100% overholdt. I tillegg har vi forståelse for at naboene opplever irriterende støy fra de store bergingsbilene - særlig natterstid, sier Nordberg.

- Gjelder bare bergingsbilene

I et brev (17.11.1999), dengangen "Falken", sendte til daværende byråd Grethe Horntvedt, foreslår "Falken" selv et tinglyst pålegg om at bilene tilhørende driften skal kjøre ned ØSV, og kun inn sydadkomsten nederst i veien, og ikke ut derfra.

- Etter vår mening var dette opprinnelig ment å gjelde kun bergingsbiler. Men ved en inkurie kom det til å stå "all trafikk" i reguleringsbestemmelsene. Derfor søker vi nå om endring av ordlyden i reguleringsbestemmelsen, slik at den kun vil gjelde bergingsbiler, sier Nordberg.

Parkerer mot Maridalsveien

Og i følge Nordberg, for å løse problemet med støy fra bergingsbilene om natten, har de store bilene fått parkeringsplasser øverst på eiendommen.

- Det er derfor ikke riktig som Henie hevder at bergingsbilene nå fortsatt har parkeringsplass nederst i ØSV, og heller ikke at de fleste bilene er for store til å kjøre gjennom undergangen på Falck-eiendommen, sier han. Det gjelder kun den aller største tungbergeren som nå parkerer øverst på eiendommen.

I dag har rundt 300 personer arbeidssted på Falck-eiendommen. Men i følge eiendomssjefen er planen at Falck SOS (Stor Oslo Service - ett av Falcks franchiseselskaper), og som er ansvarlig for bilbergingstrafikken, etterhvert flytter.

- At bergingsbilene ikke får lov til å kjøre opp ØSV kan vi leve med frem til driften av disse flyttes til et annet sted i byen, forhåpentligvis i løpet av 2008. Og da vil etter vår mening støy- og trafikkproblemene for naboene bli minimalisert, mener Nordberg, og legger til at Falck vil ta et eventuelt skiltet parkeringsforbud på snuplassen nederst i ØSV til etterretning.

KomitéforslagetKomité for miljø, plan- og samferdsel har under behandling av saken foreslått som alternativ, en inn-/utkjøring via rundkjøringen i Rolf Wickstrøms vei. I tillegg foreslår komiteen å stenge ØSV mot Maridalsveien - som blindvei, med innkjøring kun fra syd. Det heter videre i referatet: "Trafikkmessig kan dette bli en løsning som ivaretar hensynene til Falck, som jo står for en stor del av trafikken til og fra området, og også i rimelig grad ivaretar trafikkbehovet til og fra boligene i Ø. Stabbursvei." Nordberg synes også komitéens forslag kan være en god løsning, men tror som nabo Henie at det er en løsning som av trafikksikkerhetsgrunner kan bli vanskelig å akseptere for veimyndighetene. Falcks reguleringsforslag skal videre behandles i plan- og bygningsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse