Får bli med på råd

Forslag om en ny stor idrettshall ved Korsvollbanen har møtt stor motstand fra flere naboer. Men nå får motaksjonistene bli med på råd.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Korsvoll: Før sommeren skrev Nordre Aker budstikke om planene om en ny stor idrettshall ved Korsvollbanen. Flere naboer gikk sterkt i mot idrettslagets ønske. Blant annet frykter naboene parkeringskaos, støy og rasering av nærmiljøets grøntarealer.

Arbeidsgruppe

I høst ble det innkalt til møte på klubbhuset - for alle interesserte parter. I møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av blant annet Kultur- og Idrettsetaten, Korsvoll Idrettsforening og representanter for naboaksjonen.

- Vi setter stor pris på å få bli med på råd. Nå har partene avholdt første gruppemøte i Kultur- og Idrettsetaten. Gruppen skal fremover vurdere forskjellige foreslåtte lokaliseringer for en ny Korsvollhall. Så får vi se om vi sammen kan komme frem til en for alle akseptabel plassering av idrettshallen, sier naborepresentant Øystein Dørum, som foreløpig ikke vil fortelle mer fra forrige torsdags møte i etaten.

Aktuelle tomterI referatet fra klubbhus-møtet i høst, går det frem at følgende tomter kan være aktuelle for en ny idrettshall i området; Korsvoll Idrettspark, Korsvoll Skole, Grindajordet, Frysjaveien og Sognsvann.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse