Får bygge i Staudeveien

– To eneboliger er i hvert fall bedre enn to tomannsboliger her i Staudeveien 18, sier Berg, Nordberg, og Sogn vel-leder, Kjell Vinje. Foto: Kristin Tufte Haga

Forrige onsdag behandlet byutviklingskomiteen utbyggers forslag til to eneboliger i Staudeveien 18, og komiteen sa ja.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDBERG: Først ønsket entreprenøren å rive eksisterende enebolig i Staudeveien 18, og i stedet sette opp to tomannsboliger på tomten - med "underjordisk" parkeringsanlegg. Det fikk ikke utbygger. Plan- og bygningsetaten sa også nei til to eneboliger på tomten. Men nå har bystyrets byutviklingskomité og byrådet sagt ja til eneboligene. Og da blir det sånn, hvis ikke noen klager komitéavgjørelsen inn for Fylkesmannen.

LES OGSÅ: – Ikke mist fokus i Staudeveien

- I forbindelse med all utbygging i "Solgryta" er det for vellet av stor betydning at grøntdragene beholdes. Det betyr at boligene som eksisterer og boliger som eventuelt kommer til, blir plassert innenfor eksisterende byggelinje. Da vil grøntdragene beholdes som i dag. Berg, Nordberg og Sogn vel er selvfølgelig glade for den reduksjon som ligger i den nye planen, men mener fortsatt at det mangler noe for at man kan hevde at det er en harmonisk fortetting som skjer, sier leder av vellet, Kjell Vinje.

Vil kjempe- Som en konsekvens av den stadige pågående fortetting som skjer i boligstrøk øker trafikken og kvaliteten på gode boligområder reduseres. Dette er uheldig, men skjer over hele byen. Når store trær felles er dette med på å senke strøkets identitet. Det er viktig å beholde strøkets grønne struktur. Og derfor alt som kan ødelegge denne, vil Berg, Nordberg og Sogn vel kjempe imot.

Venter på høringen

Men vellet kommer ikke til å anke komitéavgjørelsen.

- Dette blir jo uansett en byggesak som skal ut på høring. Vi vil gjerne samarbeide med Plan- og bygningsetaten for å få til en god utvikling av nybygget i Staudeveien 18, samtidig som vi tar vedtakene i Byrådet og Byutviklingskomiteen til orientering, sier Vinje.

Avgjørelsen i byutviklingskomiteen var ikke enstemmig, både Venstre og SV stemte imot forslaget om å gi utbygger mulighet til å bygge to eneboliger på tomten i stedet for én.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse