Ny runde om lokalkonsesjonene: Får en ny sjanse

Jill Bottolfsen fra Grefsen var en av Radio 1s mange bkymrede ansatte etter at kanalen ikke fikk fornyet son konsesjon i høst. Nå har de fått en ny sjanse. Arkivfoto: Anders Jørstad

Radio 1 har fått forlenget konsesjonsperioden sin i et halvt år etter at Kulturdepartementet i dag gjorde det klart at flere konsesjoner skal behandles på nytt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.11.2008 kl 14:07

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Kulturdepartementet har i dag avgjort klagesakene over Medietilsynets vedtak om tildeling av lokalradiokonsesjoner for perioden 2009-2015.

LES OGSÅ: Hitdama fra Grefsenkollen

Ny utlysning

Departementet kritiserte Medietilsynet kraftig for deres tolkning av "lokalt innhold". Nå skal over 20 konsesjonsområder, deriblant Oslo, lyses ut på nytt.

Konsesjonene blir lyst ut 8. desember 2008, og svarfristen blir 13. januar 2009.

– Begrunnelsen er at departementet i klagesaksbehandlingen har blitt oppmerksom på at Medietilsynet ved konsesjonstildelingen har hatt en annen oppfatning av begrepet lokalt innhold enn det departementet legger til grunn, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Tvil om konkurransegrunnlaget– Departementet har også blitt klar over tilfeller der Medietilsynet har besvart spørsmål fra enkelte søkere om forståelsen av begrepet lokalt innhold uten at denne informasjonen er gitt til de øvrige søkerne. Dette reiser tvil om konkurransegrunnlaget har vært likt for søkerne, heter det videre.

– Radio 1 lever

En av lokalradioene som i utganspunktet ikke fikk fornyet konsesjonen sin i forrige runde, var Oslo-kanalen Radio 1.

Dette skapte sterke reaksjoner blant kanalens lyttere, og nesten 25.ooo har meldt seg inn i gruppen "La Radio 1 leve" på facebook. Gruppen har allerede skiftet navn til "Radio 1 lever".

Kanalen får nemlig i hvert fall sende i seks måneder til, frem til juni 2009, mens den nye konsesjonsrunden går sin gang.

Åpner for omdisponering

I tillegg opplyste Kulturdepartementet også i dag at de er innstilt på at frekvensene som i dag benyttes av NRK Klassisk skal omdisponeres til lokalradioformål.

– Dette vil gi grunnlag for tildeling av ytterligere konsesjoner til lokalradio, skriver departementet i meldingen.

Utlysningen av lokalradiokonsesjoner til disse frekvensene vil skje som en parallell prosess med den nye utlysningen av de opprinnelige konsesjonene.

Trond Giske sa på tirsdagens pressekonferanse at svarene på den nye konsesjonsrunden bør være ute før første mai.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse