Får feil behandling

Ti prosent av rusmisbrukerne som ble undersøkt i et nytt forskningsprosjekt ved Ullevål sykehus er manisk depressive. De fleste av dem får ikke behandling for lidelsen, ifølge NRK.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: Mange rusmisbrukere kunne vært spart for mye lidelse hvis de hadde fått riktig behandling, viser forskningen til psykologstipendiat Trine Vik Lagerberg, som står bak prosjektet: ved Ullevål sykehus. Hun påviser at ti prosent av rusmisbrukerne som var undersøkt er manisk depressive.

Hovedkonklusjonen er at forekomsten av bipolar lidelse, eller manisk depressivitet, er mye høyere blant rusmisbrukere enn i den generelle befolkningen. For disse pasientene svinger humøret mellom dype depresjoner og perioder hvor de er høyt oppe. Blant befolkningen generelt er det under tre prosent som har en bipolar lidelse. Funnene ved Ullevål viser at nesten ti prosent av rusmisbrukerne har det samme.

Hvorfor en så stor del av rusmisbrukerne er manisk depressive, har ikke Lagerberg noe klart svar på.

- Noen teorier går på at et rusmisbruk kan utløse en bipolar lidelse, andre tror rusmisbruket kommer som følge av den bipolare lidelsen, sier Lagerberg.

Mange av disse pasientene blir gående i årevis med ingen eller feil behandling. Prosjektet til Lagerberg viser at det er stort behov for bedre kartlegging.

- Det er viktig fordi at sannsynligheten for at de ville leve et bedre liv med riktig behandling er jo mye større, sier hun til NRK. Lagerberg påpeker at en annen konsekvens er at mange pasienter må gjennom unødige lidelser fordi de ikke får riktig behandling. Derfor mener Lagerberg at helsevesenet må bli flinkere til å se hele mennesket, ikke bare rusmisbrukeren de behandler. Hun ser ikke bort fra feilbehandlingen i enkelte tilfeller kan ha gjort at folk har blitt rusmisbrukere.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse