Får ikke bo på Sørbråten...

Per Elling Braseth-Ellingsen (V).

Det går mot et ja til storbarnehage på Skar i Maridalen, men byrådet sier samtidig nei til fastboerstatus for rundt 20 hytteeiere på Sørbråten.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.12.2008 kl 11:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tone Tellevik Dahl (Ap).

Se bildet større

Det ser ut til at Torbjørn Ødegård får barnehagen sin.

MARIDALEN: I 2007 kjøpte Oslo kommune Skar leir, innerst i Maridalen. Og nå er planinitiativ for blant annet barnehage for mer enn 100 unger (til å begynne med) – og etter oppdrag fra byrådsavdeling for byutvikling – levert Plan- og bygningsetaten.

I tillegg utarbeider etat for eiendoms- og byfornyelse og Omsorgsbygg en mulighetsstudie for prosjektet. Barnehagen skal etter planen ha base i det gamle administrasjonsbygget i leiren.

Samtidig går byrådet i det ferske reguleringsforslaget for Sørbråten, inn for å nekte rundt 20 hytteeiere fastboerstatus, for å sikre drikkevannet, også omtalt i forrige Nordre Aker Budstikke.

Midlertidig eller permanent

– I første omgang dreier dette seg om en midlertidig barnehage hvor det satses på at det eksisterende lukkede anlegget som finnes på Skar fra før, kan brukes, med en oppgradering med moderne tette avløpstanker og ny teknologi. Det er det den midlertidige søknaden til Vann- og Avløpsetaten baserer seg på.

Samtidig skal vi også utrede – i samarbeid med Bioforsk – hvorvidt det er mulig å etablere en permanent barnehage på Skar, da med et nytt, moderne og 100 prosent lukket og sikkert vann- og avløpssystem, sier Ståle Hagen (H), byrådssekretær for byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen (H).

Kan ikke sammenliknes

Byrådsavdelingen mener den planlagte barnehagedriften med eksisterende eller nytt vann- og avløpssystem, ikke kan settes opp mot situasjonen for Sørbråten-beboerne som per i dag er uten fastboerstatus.

– Dimensjonene og kvalitetene på et oppgradert anlegg på Skar, eller et som nevnt eventuelt nytt anlegg, kan ikke sammenliknes med eventuelle enkeltløsninger for hyttene på Sørbråten, sier Hagen.

På biogass til Skar

Ungene skal eventuelt busses inn til Skar fra bydelene.

– Og det fortrinnsvis med busser som benytter miljøvennlig biogass utvunnet fra Oslos avfall, noe også snart 300 andre busser i Oslo skal kjøre på, forteller Hagen.

Veien frem til en storbarnehage på Skar er lang og komplisert.

– Blant annet skal Vann- og avløpsetaten, Helse- og velferdsetaten, og ikke minst Fylkesmannen som vil følge opp at den nye Markaloven blir fulgt, eventuelt godkjenne en slik plan. Også i denne saken vil hensynet til Marka og drikkevannet være overordnet. Men vi håper jo at barnehagen blir en realitet. Erfaringer fra rundt 30 år i København, tilsier at en slik barnehageløsning med bussing kan fungere svært bra. Dette er jo et fantastisk område med ren luft og masse spennende natur, sier byrådssekretæren.

Flerbruk

I tillegg ønsker byrådsavdelingen å utrede mulighetene for å bruke Skar til andre friluftsformål åpent for allmennheten.

– Dette kan eksempelvis være markastue eller andre «markavennlige» formål som hytte for frivillige organisasjoner, som for eksempel speidere, sier Hagen.

Trenger Ap eller Venstre

Og et enig byråd om gigantbarnehage på Skar, trenger bare støtte av Venstre eller Ap for å komme i mål i bystyret. Nestleder av byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap), er spent på saken.

– Det er tidlig for oss å si noe konkret om dette nå. Men vi venter i spenning på mulighetsstudien – særlig med tanke på utredningene rundt vann- og avløpssituasjonen, men også rundt transportbiten. Konklusjonen for førstnevnte vil jo bli spesielt interessant – sett i lys av at samme byutviklingsbyråd innstiller på nei til fastboerstatus for rundt 20 hytteeiere på Sørbråten, sier Tellevik Dahl.

– Men når det gjelder transportbiten, så er det jo allerede slik at flere av indre by-barnehagene har baser i markaområder, og busses til og fra, sier Tellevik Dahl.

Venstre imot

– Venstre lokalt er imot en storbarnehage på Skar – med flere enn 100 unger. I tillegg mener vi at før man i det hele tatt planlegger noe som helst på området – også barnehage – må den tekniske delen nøye utredes, sier gruppeleder for Venstre i Nordre Aker, Per Elling Braseth-Ellingsen.

– Venstre sentralt er også skeptisk til en storbarnehage på Skar, sier leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuden (V).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse