Får ny skole, men uten gymsal?

Penger til vedtatt flerbrukshall er ikke i budsjettet.

Her: Her på grusbanen på andre siden av skolen, bak Ulstrup og Skylstad, skal hallen ligge. FOTO: Kristin Tufte Haga

Arbeidet med «nye» Grefsen barneskole er i gang for lengst. Men penger til gymsalen er ikke med i budsjettet for 2013.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.10.2012 kl 19:02

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Utrolig: Både politisk driftsstyrerepresentant Marit D. Ulstrup (AP) og representant for lærerne, Kirsten Skylstad, kan nesten ikke tro at det ikke hallen er planlagt ferdig til skolestart 2014. FOTO: Kristin Tufte Haga

GREFSEN: Høsten 2014 skal «nye» Grefsen barneskole være klar. Men den planlagte - og bystyrevedtatte - flerbrukshallen, som skal være skolens gymsal og samlingssal, er ikke med i budsjettforslaget for neste år.

Flerbrukshallen er bymiljøetatens prosjekt, skolebygningene er utdanningsetatens prosjekt.

Gymsal og samlingssal

En forsinkelse av hallen kan bety at grefsenbarna over tid må låne haller andre steder. I tillegg er grusbanen hvor den nye flerbrukshallen skal plasseres en del av «nye» Grefsen skoles uteområde. Uteområdet kan da bli byggeplass når hallen skal realiseres.

Bakgrunnen for å flytte Grefsen skole til midlertidige lokaler på Engebråten, var også for å hindre skolegang på en byggeplass.

- Driftstyret, rektor og Foreldreutvalget ved Grefsen skole er svært bekymret for at den prosjekterte flerbrukshallen ikke blir ferdig samtidig med skolen. På spørsmål svarer bymiljøetaten at hallen er forsinket, blant annet på grunn om omorganisering internt i etaten og kommunen, sier Marit D. Ulstrup (Ap), som er politisk representant i driftsstyret.

Forstår ikke forsinkelse

Hun understreker at styret under hele prosessen har presisert ovenfor kommunen hvor viktig det er at flerbrukshallen ferdigstilles samtidig med resten av «nye» Grefsen skole.

- Gym, aktivitetsskolen, skoleavslutninger, og andre aktiviteter som foregår utenfor skoletiden, vil bli rammet av at skolen eventuelt mangler hall høsten 2014. Vi stiller oss uforstående til en eventuell forsinkelse - helt siden 2009 har det vært kjent at skolen skal ha en flerbrukshall, som erstatning for to gymsaler, som ble tatt ut av prosjekteringen av "nye" Grefsen skole, ifølge Ulstrup.

Lærer Kirsten Skylstad deltok også i byggemøter vedrørende skolen, for noen år tilbake.

- Vi er fullstendig tatt på senga ved at hallen ikke er med i budsjettforslaget for 2013. Hvis hallen ikke er ferdig til skolestart, er det stikk i strid med det vi er blitt forespeilet gjennom møter med de ansvarlige for utbyggingen. Vi er flere som eventuelt kan bevitne dette, ifølge Skylstad.

Stiller på Rådhuset

Men foreldre og driftsstyre gir seg ikke, onsdag førstkommende stiller de til deputasjon på Rådhuset, nettopp for å overbevise bystyrepolitikerne om at det likevel må avsettes penger i 2013-budsjettet til flerbrukshallen på Grefsen, for å sikre at hallen kan bli ferdig til skolestart høsten 2014. Det er også opprettet underskriftskampanje til støtte for å få på plass hallen fortest mulig.

Avisen har også vært i kontakt med bymiljøetaten, som forteller at det gjenstår arbeid i forbindelse med kvalitetssikring av kostnadsrammen.

-  Dette har vært en omfattende prosess som har tatt lengre tid enn forventet. Endelig kostnadsramme vil først foreligge i forbindelse med kvalitetssikringen, i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Dette arbeidet er forventet å bli ferdigstillet i løpet av første kvartal 2013, ifølge kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Alise Davidsen.

Bymiljøetaten kan ikke nå oppgi noen cirka-sum for hva hallen kan koste.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse