Færre søkte barnehageplass i 2008

Her fra Ullevål barnehage.

I Nordre Aker var det i underkant av 50 færre søkere i år i forhold til 2007.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.03.2008 kl 14:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Til sammen 6 604 har søkt om barnehageplass ved årets hovedopptak, avsluttet 1. mars. Det er 444 færre enn i fjor til samme tid.

I 2007 var det 533 søkere i Nordre Aker, mens det i år bare var 486 søkere.

Ikke én forklaring

Magnus Halle, byrådssekretær ved byrådet for kultur og utdanning, sier at det ikke finnes én forklaring på de synkende tallene, og at tallene varierer veldig fra bydel til bydel.

- Men en av grunnene er at det har vært stort fokus på utbygging den siste tiden, sier han.

- I tillegg er det en naturlig svingning i årskullene, og dette vet vi kan slå veldig forskjellig ut i de forskjellige bydelene.

Utbyggingstakten varierer

Det er den enkelte bydel som prosjekterer, bestiller og iverksetter bygging av midlertidige og permanente barnehageplasser. Behovene varierer fra bydel til bydel, det samme gjør utbyggingstakten.

For budsjettåret 2008 står det klar 799 millioner kroner til barnehageutbygging i Oslo kommune, og 200 millioner kroner til eiendomskjøp.

Også utflyttingsmønstrene har mye å si for antall søkere, i følge Halle.

Flest søkere i Bydel Østensjø

Bydel Østensjø hadde flest søkere i år, med 563 søkere. Størst nedgang hadde Bydel St. Hanshaugen og Bydel Nordstrand, med en nedgang på henholdsvis 193 og 109 søkere.

Tallene gjelder barn som ikke har andre tilbud. Barn som søker overflytting fra en barnehage til en annen er ikke inkludert i denne oversikten. I fjor søkte 7 048 om plass til hovedopptaket. I 2007 fikk 2001 flere barn tilbud om barnehageplass.

1. juni vi det være klart hvor mange som får tildelt plass.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse