Færre søkte barnehageplass

I Nordre Aker var det i underkant av 50 færre søkere i år i forhold til 2007.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.04.2008 kl 12:27

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Til sammen 6604 har søkt om barnehageplass i Oslo ved årets hovedopptak. Det er 444 færre enn i fjor til samme tid.

Magnus Halle, byrådssekretær ved byrådet for kultur og utdanning, sier at det ikke finnes én forklaring på de synkende tallene, og at tallene varierer veldig fra bydel til bydel.

– Men en av grunnene er at det har vært stort fokus på utbygging den siste tiden, sier han.

– I tillegg er det en naturlig svingning i årskullene, og dette vet vi kan slå veldig forskjellig ut i de forskjellige bydelene.

Det er den enkelte bydel som prosjekterer, bestiller og iverksetter bygging av midlertidige og permanente barnehageplasser. Behovene varierer fra bydel til bydel, det samme gjør utbyggingstakten. For budsjettåret 2008 står det klar 799 millioner kroner til barnehageutbygging i Oslo kommune, og 200 millioner kroner til eiendomskjøp.

Også utflyttingsmønstrene har mye å si for antall søkere, ifølge Halle.

Bydel Østensjø hadde flest søkere i år, med 563 nye søkere. Størst nedgang hadde Bydel St. Hanshaugen og Bydel Nordstrand, med en nedgang på henholdsvis 193 og 109 søkere. Tallene gjelder barn som ikke har andre tilbud. Barn som søker overflytting fra en barnehage til en annen er ikke inkludert i denne oversikten. I fjor søkte 7048 om plass til hovedopptaket. 1. juni vi det være klart hvor mange som får tildelt plass.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse