ANNONSE
Annonse

Færrest uten jobb i Nordre Aker

Fylkesdirektør i NAV Oslo Hege Farnes Hildrum på besøk 9. februar, da NAV Nordre Aker ble kåret til byens beste NAV-kontor etter siste brukerundersøkelse. Her sammen med avdelingsleder for publikumsmottaket i NAV Nordre Aker Marita Brennsund, byråd for helse og sosiale tjenester Øystein Eriksen Søreide, enhetsleder NAV Nordre Aker (statlig side) Einar Lødemehl og enhetsleder NAV Nordre Aker (kommunal side) Aili Spjøtvoll. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker har lavest andel arbeidsledige i Oslo ved utgangen av februar. Likevel er flere ledige i Nordre Aker enn ved samme tid i fjor.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.02.2015 kl 11:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER/OSLO: Det viser ferske tall fra NAV.

Ved utgangen av februar er 1,9 prosent av arbeidsstyrken i bydel Ullern uten jobb, mens det samme tallet for Nordre Aker og Vestre Aker er 2,2 prosent.

For Nordre Akers del utgjør dette i rene tall 593 personer. Selv om andelen er lav, er det en økning på 8 prosent fra samme tid i fjor.

LES OGSÅ: Nordre Aker har landets beste NAV-kontor

Høyere i Oslo enn i landet forøvrig

13.128 personer, eller 3,7 prosent av arbeidsstyrken, var helt arbeidsledige i Oslo ved utgangen av februar. Det er en nedgang på 142 personer eller 1 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ledigheten for landet er på 3,0 prosent.

– Ledighetsutviklingen er hittil som vi ventet for i år, og vi regner fortsatt med at gjennomsnittledigheten for 2015 vil være 3 prosent høyere enn i 2014, sier Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo, i en pressemelding.

De tre siste månedene har den sesongjusterte ledigheten vært uendret. Ved utgangen av februar var 14.924 personer helt arbeidsledige eller ordinære tiltaksdeltakere i Oslo.

LES OGSÅ: Nordre Aker har byens beste barnehage

Høy ledighet i vest

Der de tre bydelene i ytre vest og nord har lav ledighet, er virkeligheten en annen i to av Oslos østlige bydeler.

Bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo har den høyeste ledigheten i Oslo. Her var henholdsvis 5,7 prosent og 5,2 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige ved utgangen av februar.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Størst nedgang i bydel Stovner

Nordre Aker er bydelen der ledigheten øker nest mest siden samme tid i fjor. Bare Nordstrand har en høyere ledighetsøkning (10 prosent) viser tallene fra NAV.

De fire neste bydelene med ledighetsøkning er St. Hanshaugen (7 prosent), Sagene (7 prosent), Søndre Nordstrand (5 prosent) og Alna (3 prosent).

Størst ledighetsnedgang har bydelene Stovner, Grorud og Ullern. I disse bydelene gikk ledigheten ned med henholdsvis 13 prosent, 11 prosent og 11 prosent.

LES OGSÅ: Stadig flere bekymringsmeldinger til barnevernet i Nordre Aker

Sterkest ledighetsnedgang for de yngste

I februar var arbeidsledigheten høyest for aldersgruppen 30-39 år, hvor 4,3 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige. Lavest arbeidsledighet finner vi i aldersgruppene 19 år og under og 60 år og over.

For disse gruppene var ledigheten på henholdsvis 1,6 prosent og 1,8 prosent.

Arbeidsledigheten har økt mest for personer mellom 50-59 år det siste året.

Ledighetsveksten for denne gruppen utgjør 10 prosent eller 57 personer sammenlignet med
samme tid i fjor.

Størst nedgang i ledigheten finner vi i aldersgruppene 20-24 år (10 prosent) og 19 år og under (9 prosent).

Fem prosent flere utlyste stillinger

I Oslo har det vært utlyst 33.413 stillinger de siste 12 månedene. Det er en økning på 5 prosent sammenlignet med året før.

Åtte yrkesgrupper har hatt en økning antallet utlyste stillinger.

Disse er jordbruk, skogbruk og fiske (131 prosent), undervisning (48 prosent), barne- og ungdomsarbeid (34 prosent), helse, pleie og omsorg (15 prosent), meglere og konsulenter (10 prosent), reiseliv og transport (7 prosent), industriarbeid (6 prosent) og butikk og salgsarbeid (2 prosent).

Størst nedgang i utlyste stillinger har kontorarbeid (17 prosent) og bygg og anlegg (16 prosent).

LES OGSÅ: Nordre Aker har byens beste hjemmesykepleie

Ledighetsnedgang i 8 av 14 yrkesgrupper

Sammenlignet med februar i fjor går ledigheten ned for personer med yrkesbakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid (13 prosent), jordbruk, skogbruk og fiske (5 prosent), reiseliv og transport (5 prosent), akademiske yrker (3 prosent), serviceyrker og annet arbeid (3 prosent), butikk- og salgsarbeid (3 prosent), industriarbeid (2 prosent) og helse, pleie og omsorg (2 prosent).

Ledigheten øker mest for personer med yrkesbakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag (14 prosent) og kontorarbeid (11 prosent).

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse