Farsdag uten fedre

FARSDAG: Ifølge en undersøkelse Visendi har utført for NTB Tema, har morsdagen større oppslutning enn farsdagen. Kanskje ikke så rart når det er færre menn som får bli fedre, enn kvinner som blir mødre.

Samtidig som handelsstanden vil ha oss til å feire far 8. november, forsker andre på å gjøre ham overflødig.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

(Bilde 3)
FARLØS: Musen Kaguya er det første vellykkede forsøket på å skape et pattedyr med to hunner som biologiske mødre. Flere forskere har senere hevdet at muligheten for å lage barn uten en biologisk far, ikke er langt unna.

Se bildet større

KJERNEFAMILIE: En familie i dag kan bestå av både far og mor, eller mor og medmor. Tarje Holtvedt er en av dem som fremdeles fyller rollen som både biologisk og sosial far.

— Å lage avkom helt uten sædceller er allerede gjort med mus. I stedet for vanlig befruktning brukte man eggceller fra to hunnmus, sier direktør for Bioteknologinemda, Sissel Rogne.

Anerkjent

— Foreløpig er mannen nødvendig som sæddonor, men det forskes på å lage en variant for lesbiske kvinner, fortsetter hun.

At et barn kan ha to mødre, i stedet for en mor og en far, er allerede juridisk anerkjent i Norge.

— En konsekvens av den nye ekteskapsloven var at det ble åpnet for assistert befruktning også for lesbiske, og man fikk begrepet medmor. Et barn kan ifølge loven ikke ha både en medmor og en far, og dermed forsvinner far ut av familiebildet.

— Likestilling anses som viktig på andre områder, for eksempel i styrerommene, men i forbindelse med forplantningen er mannen redusert til en sæddonor, og farsrollen ekskludert, sier Rogne.

Farsdagsfeiring

Ifølge en undersøkelse Visendi har gjort for NTB Tema, feirer 32 prosent aldri farsdagen, mens de øvrige 68 prosentene feirer den alltid eller av og til.

Morsdagen har større oppslutning, 77 prosentene feirer den alltid eller av og til.

Kanskje er manglende farsdagsfeiring en konsekvens av at det er færre menn som blir fedre enn kvinner som blir mødre. Og trenden er økende.

Tall fra SSB viser at 17 prosent av menn født i 1945, aldri har fått barn. Blant menn født 15 år senere, i 1960, har hele 26 prosent aldri fått barn. Økningen i antall barnløse kvinner er ikke tilsvarende. En av årsakene er at flere kvinner velger å få barn med samme mann.

— Det ser ut til å være en viss gjenbruk. Attraktive menn med høy utdanning og god inntekt får gjerne flere barnekull, sier professor ved NTNU og leder for fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital, Arne Sunde.

I årene fremover vil kanskje antall menn som blir fedre minke ytterligere.

— Vi ser en sterk økning av single kvinner som søker assistert befruktning. Mange kvinner kjører et tøft løp med høy utdanning og stressende yrker, og sier de ikke har tid til å finne en mann. En del av dem ser på bruk av anonym donor som et greit alternativ, forklarer han.

Assistert befruktning til single er foreløpig ikke tillatt i Norge, en del velger i stedet å få hjelp utenlands.

— Siden man som følge av den nye ekteskapsloven allerede har åpnet for sæddonasjon til par som ikke er infertile, vil også andre kreve assistert befruktning, blant annet single kvinner, sier Sissel Rogne.

Bor hos mor

Skulle du som mann være så heldig å få barn, er det ikke sikkert du får feire farsdagen med barna dine. I løpet av de siste tiårene har andelen barn som bor med begge foreldrene, sunket betraktelig.

Og når foreldrene bor fra hverandre, er barnets bostedsadresse som oftest hos mor. Ifølge SSB bor 21 prosent av de som ikke bor med begge foreldrene hos mor, bare 4 prosent hos far.

Til trøst for dem som ikke kan forvente oppmerksomhet på farsdagen, kan Arne Sunde berolige med at det farløse samfunn foreløpig kun er en teoretisk mulighet.

— Interessen for å lage både egg og sæd fra stamceller er stor, det er mye penger å tjene dersom man får det til. Men foreløpig er helserisikoen rett og slett for stor. Hvis barn lages på denne måten, vil mange av dem bli syke og dårlige.

Det vil etiske sett være helt forkastelig å gjøre så ekstreme forsøk med mennesker, mener han.

Og skulle man klare å lage sæd fra stamceller, kan det også være i menns interesse.

— Teknikken vil hjelpe også menn uten sædceller, påpeker Sunde.

Menn som drømmer om et mødreløst samfunn derimot, må vente lenge.

— Å skape en kunstig livmor ligger meget langt unna.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse