ANNONSE
Annonse

Fartsfylt bydel

–40-sonen bør utvides: Helene Jameson Skrede, Hedda Himle Skandsen, Håkon Bergsjø og Nora Håland mener det bør settes opp skilt med "skolevei" ved rundkjøringen.

Trafikkregimet i Oslo er fordelt med ansvar på flere hender; blant annet samferdselsetaten, trafikketaten og politiet. Bydelene har formelt sett intet ansvar, men kan vanskelig unngå å bli involvert i spesielt de uheldige sidene av trafikk.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 12.01.2006 kl 12:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE
Annonse

Norder Aker: Rundkjøringen ved Damefallet der veien fra Sognsvann møter Carl Kjeldsens vei er skummel. Så farlig at det ikke er tilrådelig med skolepatrulje her, uttaler Jan Vincens Steen fra Trafikkutvalget i FAU ved Kringsjå skole.

– Her må det skiltes med "Skolevei" fra alle retninger og 40-sonen fra Sognsvann og Carl Kjeldsens vei bør forlenges gjennom rundkjøringen og ned Sognsveien til den krysser Nordbergveien. Det eksisterer ikke hastighetsskilt i Sognsveien fra avkjøringen Ring 3 til 40-sonen noen få meter før innkjøringen til Kringsjå skole. Rektor ved Kringsjå skole ,Jan Sørsdal, kommenterer noe oppgitt på telefon at denne saken er det jobbet med i mange år.I løpet av bare noen minutter passerer busser, biler, sykler, ett par langrennsløpere og en del av de nærmere tusen skoleelever fra Nordberg ungdomsskole og Kringsjå barneskole rundkjøringen.

– Bussholdeplassen ligger for nær- og lager kø ved rundkjøringen og fotgjengerovergangene er direkte farlige, påpeker forbipasserende Helene Jameson Skrede fra 10A3 ved Nordberg ungdomsskole.

Innspill til trafikksikring

Dette er bare en av en rekke innspill bydelsadministrasjonen har fått til trafikksikring og vitner om at der er mange uløste trafikksikringsoppgaver i bydel Nordre Aker.

Fartshumper og hensiktsmessige fartsgrenser er viktige verktøy for å holde hastigheten på

biltrafikken i boliggatene nede, og derved redusere risikoen for ulykker.

Det er lokalbefolkningen som til daglig lever med trafikkproblemene, og de har krav på å få sine meninger hørt og vurdert. Bydelsadministrasjonens oppgave er å sørge for at dette skjer, og at relevante løsninger blir vurdert, eventuelt vedtatt, og ikke minst fulgt opp.

Kjelsåsveien

Det er også kommet inn krav fra beboere langs vestre del av Kjelsåsveien om å redusere hastigheten i denne til 30km/t. Dette er en veistrekning med svært høy trafikk, og støyproblemene for beboerne langs veien er betydelige. I tillegg er dette en skolevei for et betydelig antall elever ved Kjelsås skole, en skolevei de må krysse til og fra skolen.

Kjelsås Vel foreslår 40km/t i Kjelsåsveien mellom Midtoddveien og Frysjaveien ut fra det at Frysjaveien har 40 km-sone og dette vil skape et enhetlig miljø. Ukjøringen fra Stillatorget er en av bydelens største trafikkfeller. Veien har omfattende trafikk til og fra Teknisk Museum og mange barn til og fra Kjelsås skole må krysse denne veien.

Maridalsveien

Det er kommet inn forslag om å endre fartsgrensen i Maridalsveien fra Brekkekrysset ned til krysset ved Frysjaveien til 40 km/t hele strekningen. I dag har deler av denne strekningen 30km/t i som fartsgrense, en hastighet bare de færreste respekterer.

I kombinasjon med fortsatt lysregulering av overgangssted, samt utbygging av fortau langs begge sider, kan trafikkforholdene i Maridalsveien kunne bli mer tilfredsstillende enn i dag.

Sognsveien

Akersborg Vel foreslår at fartsgrensen i Sognsveien settes ned til 30km/t subsidiært 40km/t. Begrunnelsen er at eksisterende fartsgrense ikke respekteres, samt at dette er en skolevei mange barn må krysse på vei til og fra skolen. Selve kryssingen av Sognsveien er slik vellet beskriver den både risikofylt og vanskelig.

Solemskogveien

Det er mottatt forslag fra Solemskogen Velforening om å senke fartsgrensen i Solemskogveien mellom Lachmannsvei og Kringlebekkveien fra dagens 80 km/t til 60km/t da veien er svingete og til dels uoversiktlig. Det fins ingen gang-, sykkelvei eller fortau og denne er skolevei for mange barn. Om vinteren blir veien smal av brøytekantene

Det er 40km/t fartsgrense i Lachmannsvei og fra Kringlebekken og oppover med en del "villmannskjøring", spesielt om kveldene og veien innbyr til høy hastighet.

Utplassering av humper i Nordre Aker

Til sammen foreslås det plassert ut 31 nye humper på bakgrunn av ønsker om tiltak som beboerne i Bydelen har fremmet.

I Sogn-området, ovenfor Ring3 er der pr i dag utplassert 38 fartshumper, og her foreslås det 14 nye. I tillegg er der også 6 opphøyde gangfelt.

I Grefsen-Kjelsås-Disen-området, inklusive Storo, er der i dag utplassert 80 fartshumper. Der foreslås 9 nye. I tillegg er der også 6 minihumper og ett opphøyet gangfelt.

I Tåsen-Ullevål-området er det i dag utplassert 61 fartshumper og her foreslås det 10 nye. Fra tidligere har man også 2 minihumper og 3 opphøyde gangfelt.

Korsvoll Vel har tatt opp mange lokale trafikksikringstiltak i sitt nærmiljø og foreslått tiltak, Blindern Vel foreslår en fartshump plassert i Problemveien i svingen vest for Forskningsparken trikkeholdeplass.

En beboer i Bakkehaugveien foreslår en dump plassert i øvre del av Bakkehaugveien i tillegg til den i Nygård terrasse, en annen har foreslått flere fartsdumper i Tåsenveien mellom Carl Kjeldsens vei/Frysjaveien/ Maridalsveien.

Tåsen hageby vel foreslår humpen i Tåsenveien tatt ut som en følge av flyttingen av sperring i Bredo Stabells vei og Øvre Grefsen Vel ønsker en ekstra hump i Kurveien.

Stenging til besvær

Tåsen Hageby vel har fått et betydelig trafikkproblem som en følge av at Bredo Stabells vei ble stengt høsten 2004, foreløpig som en forsøksordning for 2 år. Dette har resultert i at andre boliggater har fått mye av trafikken til og fra Ullevål Sykehus, noe som har resultert i en belastende rushtidstrafikk. I møte med Samferdselsetaten har man undersøkt muligheten for å flytte stengningen til krysset Bredo Stabells vei - Tåsenveien, for å fjerne snarveiskjøringen gjennom området. Dette har fått tilslutning fra et klart flertall i velforeningen. Derved trenger man ikke den foreslåtte humpen i Tåsenveien. Videre har vellets trafikkgruppe foreslått å stenge av Jutulveien for å hindre gjennomgangstrafikk fra Ullevål og østover.

Andre problemveier

Endring av fartsgrense fra 50km/t til 30 km/t i Engveien sør for Grefsenveien, Nedre Stabburvei og Øvre Stabburvei er foreslått. Fartsgrense 50 km/t bør skiltes i Klaus Torgårds vei, da det er uklart hvilken fartsgrense denne veien har.

Tåsen hageby vel har påpekt at Tåsenveien mangler fortau på østsiden fra krysset Tåsen allé og opp til Godalsvei. Dette er en boliggate samt skolevei for mange barn ved Ullevål og Tåsen skole. Det mangler også fotgjengerfelt på strekningen, og parkeringsforholdene er uryddige, Lofthus hageby Vel ber om at fartsskiltet for 30km i Lofthusveien flyttes 30-50 m lengre opp i Lofthusveien for bedre å bli lagt merke til.

Akersborg Vel ønsker bedre skilting når man svinger inn i Ullevålsalleen, opphøyning av forgjengerfeltene, samt bedre belysning kvelder/natt, bedre skilting der Grønn Rute krysser Sognsveien.

Fra beboere i Dr. Smith's vei er det ønsket å få til trafikksikringstiltak som reduserer risikoen for beboerne der, spesielt på vinterstid. Samferdselsetaten fraråder bruk av fartshumper i så bratte bakker. Det som da kan være aktuelt, er å ensrette gaten slik at det bare blir mulig å kjøre inn i gata fra Grefsenveien.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.