Feiret gode hjelpere

Fra v.: Oslo Vei AS ved Jan Engen, leder av Byutviklingskomiteen Ola Elvestuen (V), BU-leder Egil Ihlen (H) på vegne av bydelsutvalget, og leder Torbjørn Togstad på vegne av beboernes arbeidsgruppe, ble takket for støtte og flott innsats for å få gravd ned høyspentlinjen fra Grefsenkollveien 12 og ned til Grefsenveien. Her fra terrassen til "Sameiestua".

Grefsen Terrassehus takket gode hjelpere i høyspentsaken. – Uten dere hadde det ikke blitt noen nedgravingsavtale, sa sameiets styreleder Per Eric Ståhlbrand.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.05.2007 kl 12:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Før sommeren i fjor inngikk Akebakkeskogen Borettslag avtale med Oslo Vei AS (Oslo Vei) om nedgraving av høyspentstrekket over borettslaget og ned til Grefsenkollveien 12. Tidligere denne måneden ble det endelig også gjort avtale om nedgraving av høyspentlinjene fra Grefsenkollveien 12 og ned til Grefsenveien. Det ønsket Sameiet Grefsen Terrassehus å markere.

- Vi har invitert de gode hjelperne i denne saken. Uten deres innsats ville det ikke blitt noen avtale fra Grefsenkollveien 12 og nedover, sa styreleder i sameiet, Per Eric Ståhlbrand.

Han takket blant annet beboernes arbeidsgruppe, representert ved Terje Bjerke, Pål Rosén og Torbjørn Togstad.

- Bydelen har også vært støttende gjennom hele prosessen. I tillegg har Ola Elvestuens (V) engasjement vært avgjørende. Oslo Veis bidrag til slutt gjorde at avtalen endelig kom helt i boks, sa en takknemlig Ståhlbrand.

Stort spleiselag

Torbjørn Togstad fortalte om en utfordrende og lærerik prosess, og takket også de andre i arbeidsgruppen for all hjelp og støtte.

Prosjektleder i Oslo Vei AS, Jan Engen, var også glad for at det endelig var blitt en avtale om nedgraving helt ned til Grefsenveien – en avtale som til slutt endte opp i et stort spleiselag mellom Oslo kommune, Oslo Vei AS, Backe-Gruppen AS (kjøper av Oslo Veis tomt i Grefsenkollveien 14) og beboerne langs høyspentlinjen.

- For Oslo Vei har denne saken pågått i to år, sa Engen som bekreftet at selskapet ikke har flere tomter med høyspentlinjer til salgs.

- Salget av Grefsenkollveien 14 var nok det ene tilfellet, sa prosjektlederen.

Spesiell

Leder av Byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V), fikk også skryt for å ha dratt saken inn i bystyrets budsjettforhandlinger.

- Denne saken viser at når folk trekker sammen så kan ting snu. Men det har vært en spesiell sak. Særlig med tanke på at selger av tomten i Grefsenkollveien 14, Oslo Vei AS, er et selvstendig aksjeselskap, men eiet av Oslo Kommune, sa Elvestuen.

Togstad kunne fortelle at det nå bare er det praktiske rundt selve innsamlingen av beboernes pengebidrag som gjenstår, og at den enkeltes bidrag blir behandlet konfidensielt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse