Feiret i nytt bygg

Musikalske innslag og tapas sørget for svært god stemning.

Samlingssalen på Nordberghjemmet var fylt til randen med festkledde mennesker da hjemmet feiret sin 30-årsdag. Blant dem leder av Nordberghjemmets Venner, Bitten Knudsen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Leder av Venneforeningen Bitten Knudsen sammen med viseleder Kari Stavnsborg. Foto: Elisabeth Wang

Nordberg: - Jeg må bare trekke med meg journalisten her et øyeblikk, jeg altså. For se på all denne flotte kunsten, da, smiler Knudsen sammen med viseleder Kari Stavnsborg.

Bildene som stod på rad og rekke inne på et rom rett ved salen var gaver i anledning 30-årsjubileet. Og begge to var tydelig svært glade for å kunne presentere den allsidige kunsten.

Nordberghjemmets Venneforening har 250 medlemmer.

Takk for innsatsen

En viktig del av kvelden var utdelingen av medaljer for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel samt utdeling av gullklokke til en ansatt gjennom 25 år. Medaljene gikk til hjelpepleier Solfrid Østrem og merkantil leder Oddrun Gjerde. Begge har vært ansatt siden 1977 i 100 prosent stilling og arbeidet fullt hele tiden. Gullklokken gikk til tidligere avdelingsleder Liv Gramstad.

- Alle tre har vært tro tjenere og svært solide arbeidstakere ved Nordberghjemmet. Østrem på sin side har vist stor omsorg, oppmerksomhet, forutsigbarhet og tilstedeværelse ovenfor brukerne. Hun har vært en viktig person i forhold til at Nordberghjemmets dagsenter har blitt det det er. Gjerde har fra starten i hovedsak hatt ansvar for lønn og regnskap og har vært en solid grunnpilar for hjemmet. Hun kan all historikk fra Nordberghjemmet. Har alltid vært et ansikt utad, med sitt rolige vesen og positive holdning overfor omgivelsene. Hun har alltid tid når noen henvender seg til henne, selv om hun til tider har stort arbeidspress, sier administrasjonssjef Terje Aadalen.

Annerledes sykehjem

Nordberghjemmet eies og drives av en stiftelse utgått av Nordberg Menighet. Hjemmet har 65 beboere i enerom, fordelt på 3 avdelinger som igjen er delt inn i 3 enheter. En enhet på 6-7 beboere har eget kjøkken og stue. 21 dagsenterplasser brukes av over 80 hjemmeboende eldre som har mulighet til å få frokost og middag, delta i aktiviteter, underholdning eller lese aviser og annet. Nordberghjemmet ble totalt renovert og påbygget i 2004-05 (18 mnd) til en byggesum på123.1 mill. kr. Sykehjemmet har nå eget kjøkken og vaskeri, festsal som kombineres med kafeteria, møterom og kapell (det siste betalt av Stiftelsen).

- Nordberghjemmet har i de siste 5 år blitt et totalt anderledes sykehjem. Det skyldes i stor grad nye lokaler med flere muligheter til bedre omsorg. Det satses på en omsorg som er tilpasset den enkelte beboer.

- Vi vil markerer dette jubileet både med et inspirasjonsseminar for personalet, egen fest for brukere av dagsenteret og en spesiell fest for beboerne med pårørende. Og i kveld holder altså styret en fest for innbudte som vi har gledet oss veldig til, sier Aadalen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse