Felles sentralbord?

Ashis Kumar Guha skal som kordinator i mottaket være med på å samkjøre arbeid-, trygd- og sosialtjenesten enda bedre.

Ennå har ikke NAV felles sentralbord. Men det kan det bli i fremtiden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.10.2007 kl 13:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: NAV har ennå ikke felles sentralbord. Skal du til det tidligere sosialkontoret – så er det kommunens vanlige sentralbord 02180 som gjelder. Og de andre to statlige tjenestene – arbeid og trygd – har et annet sentralbord. For brukere som ikke helt vet hvilken tjenesten de skal henvende seg til, så må man eventuelt prøve begge numre.

Men det er det mulig at trygd, arbeid og sosialtjenesten får et felles sentralbord i fremtiden. Fylkesdirektør i NAV Oslo, Torild Lien Utvik, forteller at det nå pågår et utredningsarbeid sentralt.

- Oslo kommune og Arbeids- og velferdsetaten har opprettet et felles utvalg som holder på å utrede mulige IKT- og telefoniløsninger for Arbeids- og velferdsforvaltningen i Oslo. Hvilken løsning det vil bli i Oslo kan vi først svare på når utredningsareidet er sluttført, sier fylkesdirektør i NAV Oslo, Torild Lien Utvik.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse