Feltlege for en dag

Etter oppfordring fra Allmennlegeforeningen jobbet lege Svein Aarseth på Frysja Legesenter på Stillatorget en dag for "Leger uten grenser".

Ute eller hjemme. Alle kan bidra til "Leger uten grensers" arbeid.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Frysja: Førstkommende søndag er bøssebærere i aksjon i hele landet og bydelen, og samler penger til organisasjonen "Leger uten grenser.

Redde liv sammenNoen bidrar i organiseringen av aksjonen og andre som givere. Utenfor medienes søkelys og glemt av verden finnes krigs- og kriseområder hvor tusenvis av mennesker hver dag står i fare for å dø. Ved å gi livreddende medisinsk hjelp og slå alarm om overgrep de ser, lindrer organisasjonen nød og bekjemper overgrep og urett. Midlene fra TV-aksjonen skal sikre medisinsk hjelp til ofrene for kriser, krig og konflikt utenfor medienes søkelys.

- Still som bøssebærere!

- Jeg har stor respekt for de legene som velger å reise ut med "Leger uten grenser", sier leder i Oslo legeforening, Svein Aarseth ved Frysja Legekontor på Stillatorget.

- De utsetter seg for stor risiko med hensyn til smitte og alvorlige sykdommer, i tillegg til at arbeidet de gjør ofte er i svært konfliktfylte deler av verden, og at det er en fare for å havne i krigshandlinger, informerer Aarseth.

Oslo legeforening har gitt kr. 10.000 til TV-aksjonen, og oppfordrer alle sine medlemmer til å støtte aksjonen både økonomisk og praktisk.

12 oktober jobbet lege Aarseth, bosatt på Nordberg, og kollegaene Kirsti Dolva, Tove Borgen og Gro Bjartveit ved legekontoret en dag for "Leger uten grenser". Deler av inntekten denne dagen går til det viktige, verdinøytrale arbeidet til de som trenger det mest i kriserammede deler av verden.

- 800 kroner er nok til å kjøpe fire kirurgsett for å behandle pasienter som er skadet av klasebomber, 120 kroner kan redde 15 personer fra å dø av kolera, prisen på en pose ernæringsmelk som rekker til førti alvorlig underernærte barn er 8 kroner, sier legen som oppfordrer bydelens innbyggere til å stille som bøssebærere til søndag. Påmelding kan i år også skje på Internett på; www.nrk.no/tvaksjonen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse