Fikk ikke gehør for leirskole på Skar

Skar leir består både av store verkstedhaller og bolighus. Enkelte bygg er vedlikeholdt, mens andre har kommet langt i forfallet. FOTO: NORDRE AKER SV

Bydelsutvalget synes Venstre har hengt seg for mye opp i leirskoleideen i Skar leir.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.06.2016 kl 16:31

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Skar leir

  • Leirens historie startet i 1861, da Forsvaret overtok Skar kruttverk fra privat eie. Kruttverket ble lagt ned i 1898, og i en periode mellom 1898 og 1910, var det liten militær aktivitet på området. Fra 1910 fram til andre verdenskrig var det varierende aktivitet på området. Den tyske okkupasjonsmakten brukte leiren i årene mellom 1940 og 1945, og videreutviklet den med bl.a. flere store bygninger for reparasjon og vedlikehold av luftvernskyts. Etter krigen overtok Luftforsvaret leiren og det gjenværende tyske materiellet. Luftforsvaret forlot leiren i 1985, og Forsvarets tele- og datatjeneste overtok etter kort tid bygningene ved leiren.
  • I 2002 ble det verneverdige krutthuset solgt til privatpersoner, og to år senere, i 2004, ble leiren overført til Skifte eiendom for avhending. I 2005 gikk Arbeiderpartiet i Oslo ut og krevde at Oslo kommune måtte kjøpe Skar leir, et forslag som i utgangspunktet ble avvist av bystyret.[3]. I februar 2006 ble det behandlet et privat forslag fra Khalid Mahmood om å sikre Skar leir i offentlig eie, hvor resultatet ble at bystyret ba byrådet gå i dialog med Staten for å sikre Skar leir i offentlig eie inntil kommunen fikk avklart planstatus og kommunens interesser i eiendommen[4]. Som et resultat av dette arbeidet kjøpte kommunen leiren i 2007.
  • Leiren har også vært utsatt for husokkupasjon. I 2010 ble leiren inntatt av husokkupanter som opprettet Øko-bokollektiv Skar. (Også i 2005 ble leiren inntatt av husokkupanter. På dette tidspunktet var leiren fremdeles i Forsvarets eie, og okkupantene ble etter kort tid kastet ut i en større politiaksjon.)
  • Våren 2011 fikk Sogn videregående skole en avtale med Oslo kommune om bruk av leiren til alternativ opplæring for elever ved utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Avtalen for bruk av leiren ble videreført av Kuben videregående skole høsten 2013. Fra høsten 2014 er tilbudet for elevgruppen lagt til Stovner videregående skole, og tilbudet fortsatt ved Skar leir. Elevenes opplæring skal bestå i å vedlikeholde de slitte bygningene i leiren. I avtalen har skolen 5-6 elevplasser og to lærere i leiren, som for øvrig er stengt for publikum.

Kilde: Wikipedia

MARIDALEN: Venstre i Nordre Aker har tidligere tatt til ordet for å etablere en leirskole i Skar leir. Forslaget er også forankret i Oslo Venstres hovedstyre.

Snart ti år med ingenting

Den nedlagte militærleiren som Oslo kommue kjøpte i 2007, har skapt mye frustrasjon. Etter husokkupasjon, utkastelse og ytterligere forfall, står den nemlig fortsatt mer eller mindre tom, med unntak av noe skolevirksomhet.

IKKE BARE FORFALL: Kommandantboligen på Skar ble pusset opp for millioner, selv om det ikke er lov å bo der

Fremtidens bruk av Skar virker dermed utad like lite håndfast som det den har gjort i snart ti år. Og det sittende bydelsutvalget er det tredje som har ivret etter å åpne portene for vanlige folk.

Vanskelig vann og avløp

Årsaken til at «alt» mellom friluftsbarnehage, eldresenter, serveringssted og boliger, som har vært foreslått i denne tiårsperioden, har stoppet er primært vann- og avløpssituasjonen.

HUSKER DU? 2009: BU sa ja til Skar-barnehage de ikke ville sendt egne barn til

På grunn av vernet av Maridalsvannet som drikkevannskilde er det strenge restriksjoner for hvordan avløpsvannet skal behandles for ikke å utgjøre en trussel. Å finne en teknologi som tar de nødvendige hensyn har vist seg vanskelig.

Se bildet større

Kommandantboligen i Skar leir ble nylig pusset opp for millionbeløp. FOTO: NORDRE AKER SV

Vil ha noe, men hva?

Dermed er det et samlet bydelsutvalg som ønsker at prosessen med Skar leir endelig skal komme et skritt videre. At forfallet skal stanses og at området skal tas i bruk. Det de imidlertid ikke er enige om er hvordan dette skal formuleres – eller hva de vil ha.

Venstres leirskoleforslag fikk ikke flertall da saken ble behandlet i miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) tidligere i måneden, ei heller i bydelsutvalget 16. juni.

– I BUs tidligere vedtak var man innom flere muligheter for bruk. Jeg tror det er klokt ikke bare å si at leiren kan brukes til mye, men peke på én ting som er ønskelig fra bydelen, og dermed sende et klart signal til bystyret, sa Andreas Skjæret, Venstre-representant i BU og leder i MPS-komiteen.

LES OGSÅ: Byrådet avviser flyktningleir på Skar

Unødvendig presisering

SV-representant Heidi Rømming mente imidlertid Venstres forslag er som å slå inn åpne dører.

– Jeg tror det er uklokt spesikt å vedta leirskole. Det er allerede ett av bruksområdene som er nevnt, sa Rømming.

Hun frykter at en leirskole vil kreve for mye av et avløpssystem, og at det kan blokkere annen eventuell bruk som kan kan komme i gang før et fullskala renseanlegg står ferdig.

– Forslaget fra Venstre setter en bom hvis avløpet ikke kan håndtere det antallet ekvivalenter en leiskole krever. Å gå inn for ett enkelt bruksområde når vi ikke vet hvilke kostnadsrammer eller avløpsmesissige konsekvenser det vil ha, syns jeg det vil ære dumt av BU, sa Arbeiderpartiets Terje Olav Moen.

– Alle er enige om at det må skje noe – må vi henge oss opp i leirskole? sukket Moens partifelle Bjørn Gilbert mot slutten av BU-debatten.

LES OGSÅ: Kommentar: Fra Skar leir til Skar leirskole

Se bildet større

Bydelsutvalget diskuterte Skar leirs fremtid i møtet 16. juni. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

BU-vedtak om byrådssak

Venstres leirskoleforslag fikk riktignok Høyres støtte i BU, men forslaget falt for stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, MDG og Frp.

Bydelsutvalget ber i vedtaket om en sak fra byrådet om opprustning av leiren, inkludert vann- og avløpssystemet, for å stoppe forfallet. Det ønskes en vurdering av hvilke bygg som skal bevares, og at disse pusses opp.

I tillegg ber BU om at det lages en plan for bruk av området. «Leiren gir muligheter for mange spennende aktiviteter for ulike brukergrupper i hele Oslo» heter det i vedtaket.

Venstre: – Skuffet

Og det er en litt for rundt formulering for Venstre.

– Jeg er skuffet over at BU ikke ville være med på vårt forslag om en leirskole for grunnskoleelever. Jeg tror det kunne ha vært en veldig spennende og godt tiltak på Skar, med nærhet til byen og marka. Også synd at flertallet ikke ble med på å be om en rask avklaring, selv om alle i BU ønsker seg det, sier Andreas Skjæret (V).

Privat Ap-forslag på vent

Men flere har jobbet for en snarlig avklaring. I 2014 fremmet Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl og Anders Røberg-Larsen et forslag for det daværende byrådet.

LES OM DET HER: Slik vil Arbeiderpartiet gjøre Maridalen til en «levende» bygd

I vinter sendte SVs bystyregruppe et notat utarbeidet av Nordre Aker SV, og basert på 2014-innspillene fra Ap, til de andre byrådspartiene med forslag om trinnvis utvikling av Skar leir. Og med ønske om snarlig behandling.

Det private forslaget fra Tellevik Dahl og Røberg-Larsen ligger fortsatt på vent hos byutviklingskomiteen, bekrefter komiteens leder, overfor Nordre Aker Budstikke.

– Forslaget ligger på vent i påvente av avklaringer. Byrådsavdelingen må svare på hva status er for avløpssituasjonen, sier Victoria Evensen (Ap).

Nordre Aker Budstikke har ikke fått svar fra byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) eller Røberg-Larsen, som nå er hennes byrådssekretær, til tross for flere henvendelser denne og forrige uke.

Hold deg oppdatert! Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse