– Fjern ikke vei-reguleringen!

SV ved Asle Reium og resten av bydelens Miljø, plan- og samferdselskomité vil ikke regulere bort turveien, men opparbeide den. Herfra og mot Skjoldveien, mellom nr. 19 og 21 (rødt til høyre), ligger reguleringen. Foto: Kristin Tufte Haga

Beboere i Skjoldveien vil fjerne turveiregulering. Men det synes ikke bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité er noen god idé.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.02.2008 kl 17:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
KORSVOLL: Beboere i Skjoldveien 21 ønsker å fjerne innreguleringen av turvei fra Skjoldveien og inn til marka, på baksiden av eiendommene, og omregulere området til byggeområde for boliger.

Turveien har aldri blitt opparbeidet, og i dag brukes reguleringsområdet som hageareal av de nærmeste beboerne. Nå ønsker PULS Arkitekter AS – på vegne av beboerne – å fjerne reguleringen. De legger blant annet til grunn at det eksisterer en gangvei til marka 150 meter lenger øst.

Vil beholde regulering

Men Nordre Akers Miljø-, plan- og samferdselskomité synes fjerning av veireguleringen er en dårlig idé, og SVs komitéforslag om å opprettholde reguleringen, men også å opparbeide «turstien», fikk flertallsvedtak.

– Bydelen ønsker å bevare og utvikle alle stier, turveier, smug og lignende som bedrer gårutene generelt, og særlig adkomst til marka. Derfor går Nordre Akers MPS-komité imot reguleringsforslaget, sier komitémedlem Asle Reium (SV).

Flere adkomster- Vi vet ganske mye om hva som påvirker turgåeres og fotgjengeres adferd. Et friområde blir for eksempel oftere brukt dersom det er mulig å gå inn ett sted og ut et annet. Vi vet også at 150 meter ekstra er veldig lang omvei for en femåring, sier Reium.

Frp-merknad

Frp var eneste stemme i mot SVs forslag. Ikke fordi partiet ønsket å fjerne eksisterende regulering, men fordi Frp ønsket opparbeidelse av hele turveien, og ikke bare en «tursti», og med plass til tjenestebiler.

Frps forslag fikk bare sin egen stemme, men ble lagt ved som merknad til komiteens innspill til kveldens bydelsutvalgsmøte (BU) og endelig bydelsvedtak i saken.Etter det blir saken sendt tilbake til plan- og bygningsetaten for videre behandling. I Frp-merknaden står det også at det bør settes opp grensegjerder.

Begrunnelsen er blant annet: «Eiendomssonen i området tetter igjen adkomsten til marka. (...) Opprettholdelse av reguleringsplanen vil være i tråd med anbefalingen om adkomst fremsatt av Oslo og Omland Friluftsråd. Veiforbindelsen vil gi lettere adkomst for tjenestebiler (fra Friluftsetaten), brannbiler i tilfelle skogbrann osv.»

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse