– Fjern studentboligmakspris

Vestgrensa ved Domus Athletica.

Ingen studentbolig skal koste over 600.000 kroner, men i Oslo og Akershus er det svært vanskelig å bygge så billig.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Husbanken, som forvalter byggestøtten, ber Kunnskapsdepartementet myke opp reglene – for neste år blir det enda vanskeligere å bygge billig, melder NRK Østlandsseningen.

En måned etter studiestart står fortsatt mange i boligkø. Ved studiestart sto 5500 studenter i Oslo og Akershus uten bolig. Fortsatt står 3000 på vent.

Lite nytt

Det bygges lite nytt på grunn av de strenge reglene for byggestøtte, sier lederen i Norsk Studentunion, Ingvild Reymert, til NRK Østlandsseningen.

Boligbyggerne – altså samskipnadene – må velge mellom å søke mer penger, la være å bygge eller bygge billig.

– De må kutte ut det vedlikeholdsfrie, ta rimeligere vinduer, bruke mindre isolasjon i veggene og velge rimelige oppvarmingssystemer for å kutte kostnadene, sier sjefingeniør Terje Høgmo i Husbanken, som forvalter studentboligstøtten.

Dyrt vedlikehold

I år blir det fullført oppunder 250 studentboliger i Oslo og Akershus. Ingen nybygg blir satt i gang. Mange flere ville kunne vært underveis hvis pristaket ble løftet eller fjernet, slik Husbanken nå har bedt om. Sammen med Samskipnadsrådet har banken anbefalt Kunnskapsdepartementet å fjerne kostnadstaket. Det haster fordi byggforskriftene innskjerpes neste år, og alle boligbyggere må følge disse.

Dagens regler gir ikke bare færre studentboliger, men også dyrt vedlikehold av altfor enkle bygg. Studentene har også urimelig høye fyringsutgifter og dårlig innemiljø.

– Hvis man får bygget flere studentboliger vil det gagne alle. Da vil flere studenter få et sted å bo og det vil lette presset på det private leiemarkedet, sier Reymert til NRK.

Det trengs 5000 nye studentboliger i Oslo og Akershus.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse