Undervisningsbygg om Ullevålsalleen: - Flere alternativer for tomten

Bygget er tenkt kun i én etasje ut mot Ullevålsalléen, og i følge FAU ”kledd” med eføy og grønt

Undervisningsbygg AS er i sluttføringen om tomteprosjektet i Ullevålsalleen. - Det er utarbeidet flere løsninger - skisseinnspillet fra FAU er blant alternativene, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.04.2009 kl 13:26

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
ULLEVÅL: Tirsdag skrev Nordreakerbudstikke.no om forslaget fra FAU angående tomten i Ullevålsalleen.

- Status på prosjektet hos oss er at vi er i sluttføringen av mulighetsstudien, hvor kroppsøvingsbygg med noen spesialutstyrte rom til Ullevål skole er plassert i Ullevålsalleen 43. Arkitektene som er engasjert har utarbeidet flere løsninger. Skisseinnspillet fra FAU blir inkludert blant alternativene, forteller kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg AS, Marit Thorsen, og legger til at det settes pris på initiativ som tegningene FAU Ullevål selv har fått utarbeidet.

Glade for initiativ

- Det er ikke uvanlig at FAU på skolene engasjerer seg aktivt og Undervisningsbygg er glade for slike initiativ som blir vurdert sammen med Utdanningsetaten, sier Thorsen.

Tomten er på cirka 2,5 mål, og skråner med rundt fem meter fra nivået ved veien til grense mot bevaringsverdig vegetasjon/biologisk belte.

- Undervisningsbygg skal levere mulighetsstudiet til Utdanningsetaten. Studien vil vise de ulike alternativene og komme med en anbefaling. Vi har også sendt såkalt planinitiativ til Plan- og bygningsetaten - tomten er i dag regulert til friområde, opplyser Thorsen.

Plan- og bygningsetaten skal også komme med sine eventuelle kommentarer til planinitiativet.

Unntatt offentlighet

- Det er for øvrig viktig å understreke at det er Utdanningsetaten som har bestilt mulighetsstudiet, og de ulike forslagene vil være unntatt offentligheten inn til man har tatt en beslutning, avslutter kommunikasjonsdirektøren.

Det er også Utdanningsetaten (UDE) som bestemmer hvilke endelige alternativer til kapasitetsløsning som blir lagt inn i skolebehovsplanen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse