Flere biler til besvær

CIENS åpnet i forrige uke med 26 nye parkeringsplasser, og bygging av det nye IFI2-bygget er godt i gang. I Nydalen er imidlertid parkeringsproblematikken løst.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Gaustadbekkdalen: Nordre Aker Budstikke skrev forrige torsdag om nybygget CIENS, som rommer 500 nye arbeidsplasser med kun 26 nye parkeringsplasser. Det nye Institutt for Informatikk 2-bygget (IFI2), som er under utbygging i Gaustadbekkdalen, vil betjene omkring 3000 studenter, i tillegg til rundt 350 ansatte. Også her vil det bli svært lav parkeringsdekning for biler med cirka 120 prosjekterte parkeringsplasser i underetasjen på IFI2. Sykkelparkering

- Vedrørende sykkelparkeringsplasser er det tidligere oppgitt at det totalt skal etableres 250 sykkelparkeringsplasser på området. Det reelle behovet er mangedobbelt. Vi kommenterte dette i vår høringsuttalelse ved søknad om rammetillatelse for bygget, informerer Unni Eriksen fra Blindern Vel.

- Det er veldig synd hvis ikke myndighetene griper fatt i dette og sørger for gode løsninger allerede i planleggingsfasen. I etterkant blir det gjerne bare halvgode løsninger.

God løsning i Nydalen

- Begrensing på tilgang til parkeringsplasser hindrer nødvendigvis ikke ansatte og besøkende fra å ta med seg bilene sine. Uten tilstrekkelig mange parkeringsplasser har vi mange steder sett at dette skaper uheldige konflikter til omliggende boligområder, uttaler administrerende direktør i Avantor ASA, Christian Joys.

- Vi har tenkt parkering fra første dag i vårt bydelsutviklingsprosjekt, og er godt fornøyd med resultatet, selv om det ikke er lønnsom butikk med parkeringshus i utkanten av sentrum, rent isolert sett. Vårt mål var 80 prosent av bilene i hus eller kjellere, og det har vi fått til. Normalt blir det gitt tillatelse for en parkeringsplass per 100 m2 (BRA) i byggeprosjekter.

- For å få til en best mulig utnyttelsesgrad av parkeringshuset er det for leietakerne "fri flyt", ingen reserverte plasseer. Besøkende til Nydalen blir henvist til avgiftsbelagt parkering, og vi har lite problemer med feilparkeringer. Avantor ASA har, parallelt med utbygging av parkeringshus i Nydalen med plass til 1500 biler, jobbet intenst for å få til også gode kollektivløsninger, sier administrerende direktør Christian Joys.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse