Flere boliger på gang

Her fra et av de tomme byggene i Nydalsveien 16-26 hvor det kan bli nye boliger.

Avantor AS er i støtet. Nå planlegger selskapet enda flere boliger og næringsvirksomhet – i Nydalsveien 16 – 26.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: I henhold til prosjektleder Terje Løvold planlegger Avantor AS, 100 – 150 (10 – 12.000 kvadratmeter) nye boliger, rundt 3.000 kvadratmeter «handel» og resten til næringsvirksomhet i Nydalsveien 16 – 26. Til sammen skal rundt 45.000 kvadratmeter (TBRA) bebygges på tomten, hvis Avantor AS får det som de vil.

Boliger og grønt

I forrige møte i miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) ble varsel om regulering av nye boliger i Nydalsveien 16 – 26 behandlet. Komiteen stiller seg bak administrasjonens uttalelse tilbake til Cowi AS, som utarbeider reguleringsbiten på oppdrag fra Avantor AS.

– Bydelen er positiv til at det bygges flere boliger i Nydalen. Likevel er det viktig at det også blir satt av grøntområder. Det er mangel på hensiktsmessige arealer til fritid og rekreasjon, sier leder av MPS-komiteen, Ivar Christiansen (Ap).

Ny kommunedelplan

Han viser også til tidligere vedtak i komiteen om at det bør utarbeides en ny kommunedelplan for Nydalen.

– Den gamle planen er lite relevant i forhold til den utviklingen vi ser i Nydalen. Hensynet til de som skal bo i Nydalen, må gå foran hensyn til næringslivet, sier Christiansen.

Komiteen viser også til at boligområdene i Solsiden er plaget av støy fra Studentenes Hus og Kokkamokk, og at mulige støykonflikter ved kombinasjonen av boliger og næringsbygg må tas hensyn til i den videre planleggingen.

Nordre Aker Budstikke kjenner til at Sameiet Solsiden 3 og 5 har protestert på planene for Nydalsveien 16 – 26, og at beboerne mener at videre prosjektering og utbygging i Nydalen må stoppes inntil en ny helhetlig plan for området er utarbeidet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse