Flere borettslag sikret mot tap

er med i Boligbyggelagenes sikringsfond. - Boligkjøpere bør sjekke om leiligheten de vil kjøpe, er sikret, sier administrerende direktør Hege Skinner i NBBL. Foto: Thomas Bjørnflaten, Nye Bilder

Mange beboere i borettslag frykter å tape penger på at naboen ikke betaler felleskostnadene. I fjor ble 16.000 flere leiligheter med i Borettslagenes sikringsfond, melder Newswire.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO:

— I 2009 økte tallet på leiligheter som er med i sikringsfondet med ti prosent. Det er den største økningen vi har hatt i løpet av et år, sier administrerende direktør Hege Skinner i Norske Boligbyggelag, NBBL.

Fondet sikrer borettslag mot tap på grunn av manglende innbetaling av felleskostnader. 4280 borettslag med til sammen 163.000 boliger er med i ordningen. Fondet sikrer fellesgjeld for mer enn 8 mrd. kroner.

Minimale tap

— Både boligkjøpere og beboere i borettslag er blitt klart mer opptatt av sikringsordningen. Det ser vi blant annet i boligannonsene, der stadig flere borettslag forteller at de er sikret mot tap, sier Skinner.

Men selv om frykten er stor for å hefte for naboens gjeld, er tapene i fondet minimale.

— I fjor utbetalte vi erstatninger på bare 2,1 millioner kroner, en forsvinnende liten del av de verdiene vi sikrer. Tapene er knyttet til 26 saker som utgjør to promille av de leilighetene som med i fondet.

Orden i økonomien

Boligbyggelagenes sikringsfond er det klart største i sitt slag og stiller strenge krav til økonomien i borettslagene som vil være med.

— Medlemskapet er et kvalitetsstempel som bekrefter at borettslagene har orden på økonomien. De har gode rutiner på innkreving av felleskostnader, slik at tapene begrenses hvis en beboer ikke gjør opp for seg.

Det viktigste er likevel at fellesgjelden ikke er for høy.

- Fellesgjelden i boligrettslag bør ikke utgjøre mer enn 70 prosent av verdiene i boligene. Hvis fellesgjelden er høyere, risikerer man å selge med tap om boligprisene skulle falle.

Hun er ikke bekymret for økte tap i borettslag i 2010

— Prisutviklingen de siste månedene gir ingen grunn til bekymringer for at tapene skal bli særlig større. Vi sover godt om natta, sier Hege Skinner i NBBL.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse