ANNONSE
Annonse

- Flere elever uten Engebråten-plass

Alle med: Byrådet må ikke stoppe de midlertidige planlagte paviljongene - alle Engebråten-elevene må få plass, sier FAU-ene: Fra venstre på trappa til en av de eksisterende paviljongene: fra Grefsen ved leder Erik Skei, Disen ved leder Bo Lunde, Kjelsås ved leder Hans Christian Sandlie og Engebråten ved leder Ola Ringsaker. Foto: Foto: Kristin Tufte Haga

15 elever kan stå uten Engebråten-plass til høsten. - Vi ber nå byrådet innstendig om ikke å stoppe fellespaviljongene, sier Disen, Grefsen, Kjelsås og Engebråten-foreldrene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.03.2010 kl 10:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

KJELSÅS: – Vi har nå hørt rykter om at finansieringen av den planlagte paviljongskolen er truet. Det gjør oss svært bekymret. Ingen, verken skolene, FAU – foreldrenes arbeidsutvalg – eller utbygger Undervisningsbygg, ønsker en løsning der skolene drives på en byggeplass, når det finnes annet alternativ. En felles paviljongskole på Engebråten vil sikre gode forhold ute og inne for begge barneskoler, og samtidig egnede midlertidige skolebygg for ungdomsskolen – etter mange år med trangboddhet, helseskadelige brakker og mangel på spesialrom. De nye ungdomsskolepaviljongene kan fungere frem til Engebråten blir bygget ut permanent, sier FAU-ene ved Disen, Grefsen, Kjelsås og Engebråten, representert ved lederne Bo Lunde, Erik Skei, Hans Christian Sandlie og Ola Ringsaker.

LES OGSÅ: "Alle" skal til Engebråten

– 15 mangler plass

– Slik det ser ut nå vil 15 elever stå uten plass på Engebråten til høsten – hvis de planlagte paviljongene ikke kommer på plass. Det kan vi ikke godta! I 2011 og 2012 kan tallet bli enda høyere. «Nye» Grefsen ungdomsskole – i tidligere Grefsen videregående – er etter planen ikke i drift før 2013! En eventuell «ny ungdomsskole i drift» i den tidligere videregående skolen, mens byggearbeidene pågår, er etter vår mening en meget dårlig løsning.

LES OGSÅ: - Sett Engebråten på planen

– Sett av pengene

FAU-ene har nå sendt brev til blant annet byrådsavdelingene for kultur- og utdanning, finans og byutvikling der de ber om at det blir satt av penger til Engebråten-paviljonger.

– Nye paviljonger vil gi en god helhetsløsning. Og det haster – paviljongene må på plass innen skolestart til høsten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse