Flere nye uføre i Oslo

ARKIVFOTO

Mens antallet uføre i Oslo øker, er andelen som mottar uføretrygd i Nordre Aker blant den laveste i bydelene. 1215 Nordre Aker-innbyggere får nå uføretrygd.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: 25.085 personer eller 5,4 prosent av Oslos befolkning var mottakere av uføretrygd ved utgangen av juni. Det er en økning på 0,6 prosent eller 158 personer sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge tall fra NAV Oslo.

I løpet av første halvår 2016 fikk Oslo 1204 nye uføretrygdede. Det er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2015.

– Antallet nye uføretrygdede øker svakt, men Oslo har langt færre nye uføretrygdede i befolkningen enn det andre fylker har. I Oslo utgjorde nye mottakere av uføretrygd 2,8 personer per 1000 ikke-uføre i befolkningen, mens landsgjennomsnittet er på 5,2 personer, forteller fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV, i en pressemelding.

Oslo er fortsatt fylket med lavest andel uføretrygdede i landet, og dette skyldes i stor grad at Oslo har en yngre befolkning. Dersom alderssammensetningen i Oslo hadde vært lik landets, ville rundt 6,8 prosent av Oslos befolkning vært uføretrygdede.

Flere uføre kvinner enn menn

Ved utgangen av juni 2016 var 13.953 kvinner og 11.132 menn i Oslo uføretrygdede. Av befolkningen tilsvarer dette 6,1 prosent av kvinnene og 4,8 prosent av mennene. Økningen for menn var på 0,8 prosent eller 89 menn sammenlignet med 2. kvartal 2015. For kvinner var økningen på 0,5 prosent eller 69 kvinner.

Størst nedgang for de yngste og de eldste

Antallet uføretrygdede går ned blant de yngste og de eldste. Aldersgruppene 18-19 år, 45-49 år, 60-64 år og 65-67 år har hatt en nedgang i uføretrygdede på henholdsvis 2,9 prosent, 2,5 prosent, 0,7 prosent og 3,1 prosent.

Aldersgruppen 20-24 år har den største økningen med 13,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2015. Økningen utgjør 42 nye uføretrygdede. Det er også stor økning i aldersgruppen 30-34 år med 11,9 prosent eller 68 personer.

Færrest uføre i sentrum vest og Nordre Aker

Se bildet større

(Tabell fra NAV Oslo)

Stovner er den bydelen som har høyest andel uføretrygdede i Oslo. Ved utgangen av juni mottok 9,7 prosent av Stovners befolkning uføretrygd. Deretter følger bydelene Alna (9,3 prosent), Grorud (8,9 prosent) og Søndre Nordstrand (8,2 prosent).

Lavest andel uføre har bydelen St. Hanshaugen. Her mottar 2,8 prosent av befolkingen uføretrygd.

Andre bydeler med en lav andel uføretrygdede er Frogner (3,4 prosent), Nordre Aker (3,6 prosent), Vestre Aker (3,7 prosent) og Grünerløkka (3,9 prosent).

Antallet mottakere av uføretrygd øker i 7 av 15 bydeler. Bydelene hvor antallet uføretrygdede økte mest sammenlignet med samme tid i fjor er Sagene med 2,3 prosent og St. Hanshaugen, Grünerløkka og Østensjø, hver med 2,2 prosent. Størst nedgang i antallet uføre har bydelene Bjerke, med 6,4 prosent, Nordstrand med 4,5 prosent og Vestre Aker med 3,5 prosent.

LES FLERE SAKER I NORDRE AKER BUDSTIKKE:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse