Flere sliter med husleien

 

Etter sommeren har Utleiemegleren registrert en dobling i antall utkastelser.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.10.2008 kl 10:32

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Vanligvis har vi svært få utkastelser, men i august og september har vi sett en klar tendens til at flere har betalingsproblemer, sier eiendomsforvalter Trine Dalbakk i Utleiemegleren til det oppdragsbaserte nyhetsbyrået NewsWire.

– Hittil i år har vi registrert 46 utkastelser, mot 36 i hele fjor. Nesten hele økningen har kommet etter sommeren, og det var en dobling både i august og september. Økningen ser ut til å fortsette i oktober, sier hun.

Også bedrifter

Det er ikke bare privatpersoner som sliter.

– Vi ser at flere bedrifter som leier boliger til ansatte gjennom oss, går konkurs. Det er en ny og litt skremmende utvikling, sier Dalbakk.

Et annet trekk er at flere drøyer så lenge de kan med å betale husleia. Nå i oktober er det ti prosent flere enn i september som ikke har betalt husleia.

– At folk utsetter betalingen i det lengste, kan tyde på at mange leieboere går en vanskelig høst i møte, sier Dalbakk.

Bryter trend

Økningen i antall utkastelser bryter en langvarig, nedadgående trend.

– Nedgangen de siste årene skyldes nok både at folk har hatt mer å rutte med og at vi og andre utleiere har innført nye rutiner for å redusere antall utkastelser.

Et prosjekt Oslo kommune tok initiativet til i 2004, resulterte i fjor i en endring i husleieloven. Nå kan utleier varsle sosialkontoret når betalingsmislighold kan føre til utkastelse.

– Det har bidratt til en ytterligere reduksjon i antall utkastelser. At tallene til tross for dette øker igjen, er illevarslende, sier Trine Dalbakk i Utleiemegleren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse