Flertall for Grefsen Stasjonsby

Grefsenbeboer og motaksjonist Conny Mossefin er skuffet over at byutviklingskomiteen gikk inn for Grefsen Stasjonsby.

Etter flere utsettelser behandlet Byut- viklingskomiteen Grefsen Stasjonsby forrige onsdag. Bolig- prosjektet fikk flertall, men komiteen foreslår å ta "nær-ingslokket" ut av reguleringsplanen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Grefsen: Grefsen Stasjonsby skal bli til rundt 900 leiligheter fordelt på blokker fra Storo T-bane til Sinsen, noen på hele 14 etasjer. Forrige onsdag ble det flertall i byutviklingskomiteen for boligprosjektet. SV og Venstre ønsket en mer grundig gjennomgang av hele Grefsen Stasjonsby - før videre behandling - men ble nedstemt. Saken er nå sendt videre for endelig vedtak av Bystyret - neste onsdag - 25. september.

Felt B ut

Når det gjelder Felt B i Grefsen Stasjonsby, som omfatter 11.000 kvadratmeter næringsareal på et lokk over Storo T-bane, foreslår komiteens flertall å ta denne delen ut av prosjektet. Komiteen ønsker boliger på felt B, og ber Byrådet komme tilbake med en ny reguleringsplan for dette feltet.

Barnehager og gangbro

De planlagte barnehagene på området skal gis brukstillatelse før boligene får det. Videre i sin innstilling mener komiteen at det bør vurderes en gangbro over Hans Nilsen Haugesgate som skal knytte området til Torshovdalen.

Støyskjerming

Komiteen ber også Byrådet ta opp med Statens Vegvesen etablering av støyskjerming av områdene øst for Ringveien, og ber Byrådet vektlegge at fasadene langs Ring 3 ikke bli utformet som en mur.

Fortsetter aksjonen

Grefsenbeboer og motaksjonist Conny Mossefin var selv tilstede under komiteens behandling forrige onsdag. Hun legger ikke skjul på at beboerne er skuffet.

- Selvsagt håpet vi på at Grefsen Stasjonsby skulle bli sendt tilbake til Byrådet med innstilling om en mer grundig saksbehandling. Vi føler fortsatt at saken har fått en for overfladisk behandling, men vi har på ingen måte gitt opp den delen av jobben. Komiteen erkjenner at de trafikale forholdene rundt prosjektet er vanskelige, og det betyr jo at vi har klart å påvirke komiteens arbeid, sier Mossefin, og viser også til komiteens innstilling om mer fokus på støyskjerming øst for Ring 3.

- Det er også positivt at komiteen gir høyde for ti barnehageavdelinger, i forhold til opprinnelige seks. Og at barnehagene skal være opp å gå før leilighetene gis brukstillatelse, sier Mossefin.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse