Flexbo likevel i BU?

BU-leder Egil Ihlen (H). Arkivfoto

– Flexbo-prosjektet i Kapellveien 118 bør gjennomgå ny og vanlig saksbehandling, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.04.2008 kl 13:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: I kjølvannet av protester mot Flexbo-småhusene i Kapellveien 118, har nå bydelen tilskrevet prosjektleder Sven Bue Berger i Oslo kommune.

Ny behandling

– Bydel Nordre Aker oppfordrer nå til at Flexbo-prosjektet bør gjennom ordinær saksbehandling. Det betyr blant annet behandling i bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité og vedtak i bydelsutvalget (BU), på lik linje med andre saker av betydning for Nordre Aker, sier BU-leder Egil Ihlen (H).

Flexbo-saken har ikke tidligere vært oppe til behandling av bydelens politikere.

5 midlertidige hus

Før påske sprakk nyheten om at de fem nyoppsatte småhusene i Kapellveien 118 – på friområdet ved siden av kompostplassen – skal huse fem personer med bakgrunn fra uteligger/hospitsmiljøet i Oslo. Husene er midlertidige, og skal etter planen fjernes i løpet av to år. Så vidt Nordre Aker Budstikke vet, ligger den midlertidige søknaden fortsatt til behandling i Plan- og bygningsetaten.

– Under den eventuelle nye saksbehandlingen, mener bydelen det er viktig at de berørte parter tas med på råd – blant annet tilliggende skoler og barnehager, og ikke minst Friluftsetaten selv, sier Ihlen.

Politisk behandling– I utgangspunktet er ikke Nordre Aker negativ til Flexbo i egen bydel, og bydelen har kun fulgt de instrukser som bystyret har gitt ved slike storby-prosjekter. Men når det er sagt, så kan man vel si at behandlingen av dette prosjektet så langt, ikke har vært med på å gjøre folk positivt innstilt til bosettingen. Jeg håper tilsvarende saker for fremtiden, og som berører friområder og nærmiljø, kan tas opp til politisk behandling på vanlig måte, sier BU-lederen, og legger til at han tar det som en selvfølge at området skal tilbakestilles til den stand det var i før bosettingen kom til, når husene flyttes til en mer permanent tomt slik planen er – et eller annet sted i Oslo.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse