ANNONSE
Annonse

«Flytter» Abelloftet til to nye steder

I desember i fjor gikk ungdommer fra Abelloftet i fakkeltog til bydelsutvalget for å minne om viktigheten av ungdomstilbudet på Ullevål. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Bydelsutvalget ga bydelsadministrasjonen grønt lys til å reetablere ungdomstilbudene som flyttes fra Abelloftet, til Marienlyst skole og Berg gård. Men ett Ullevål-tilbud får ikke plass.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.05.2017 kl 14:28

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Bydel Nordre Aker og gårdeieren i Vestgrensa 2 og 4 har bestemt seg for gjensidig å løse hverandre fra leiekontrakten på Abelloftet i kinobygget på John Colletts plass.

Årsaken er at Plan- og bygningsetaten har avslått søknaden om å omregulere lokalene til lokalt kulturhus. En slik regulering krever universell utforming, blant annet med heis og handikaptoaletter.

For bygget, som er vernet på gul liste, vil en slik tilpasning, bare med heis, koste 1,5 millioner kroner.

Tilbudene

Det er i dag flere ulike aktiviteter på ungdomshuset Abelloftet. Det er et lavterskel etterskoletid-tilbud for ungdomsskoleelver i Bydel Nordre Akers regi, to dager i uka. Det arrangeres enkelte kvelds- og helgeaktiviteter, også de i bydelens regi.

Disse er bemannet med miljøterapeuter og ungdomsarbeidere som er ansatte i bydelen. (Bydel Nordre Aker overtok driften av tilbudet fra den private aktøren iClub tidligere i år, etter at prosjektperioden var over).

I tillegg leies lokalene ut til diverse arrangementer i privat regi. Dette er blant annet ballett, teater og danseopplæring.

Samarbeid med Bydel St. Hanshaugen

Ettersom de fleste brukerne av etterskoletid-tilbudet er Ullevål-ungdom som går på Marienlyst skole, har Bydel Nordre Aker søkt å få reetablert dette i et ledig lokale, Leker'n, på Marienlyst skole, og i et samarbeid med Bydel St. Hanshaugen.

– Det har vist seg umulig å finne egnede lokaler i Ullevål-området. Derfor har vi gått etter hvor ungdommene oppholder seg. Med en samarbeidsavtale med Bydel St. Hanshaugen benytter vi deres lokaler, med våre ansatte, og der de kan supplere med sine ressurser. Målet er å etablere dette etter modell av Glasshuet på Nordberg, med tverrfaglig skolehelsetjeneste. Dette blir et spleiselag mellom bydelene, som kommer elevene til gode, uavhengig av bydelsgrense, sa avdelingsdirektør for oppvekst i Bydel Nordre Aker, Trine Køhncke Urholt, i bydelsutvalgsmøtet 11. mai.

Når det gjelder kvelds- og helgeaktivitetene, samt utleiedelen til private aktører, sikres disse i de nyrenoverte lokalene på Berg gård, som Bydel Nordre Aker eier selv.

Årsaken til at disse lokalene ikke kan brukes til etterskoletid-aktiviteter, er at de på dagtid benyttes av barnehagen på Berg gård, og dermed er ledige først etter klokken 17.

Bruksarealene bydelen har disponert på Abelloftet har vært på 105 kvadratmter i hver etasje, 210 kvadratmeter tilsammen. Lokalene i Berg gård er totalt på 440 kvadratmter, blant annet med to saler for turn og ballett på 83 kvadratmeter hver, og det er en teatersal på 120 kvadratmter. I tillegg er det 120 kvadratmeter til utleie i felleskjøkken, opplyser Urholdt.

LES OGSÅ: – Glasshuset på Nordberg er "gullstandarden"

Skeptisk til å dele

Saken skapte stor debatt i bydelsutvalget, som fryktet konsekvensene av å dele opp lokalene, og å føre deler av tilbudet ut av egen bydel, til Marienlyst skole.

BU vedtok likevel omleggingen, nesten enstemmig, men med ønske om at etterskoletid-tilbudet kan flyttes tilbake til Ullevål senere.

Bare bydelsutvalgets nestleder, Ingeborg Briseid Kraft (V), stemte mot flyttingen av tilbudet. Til Nordre Aker Budstikke forklarer hun hvorfor.

– Det er meningen at løsningen på Leker'n skal være midlertidig, men hvor lenge er "midlertidig"? Jeg tror det er viktig med stabilitet. Ungdommene får et forhold og en tilknytning til selve stedet der ungdomsklubben er, og det er dumt å flytte den frem og tilbake, sier Kraft.

Hun legger til at Abelloftet er Nordre Akers samfunnshus på Ullevål.

– I tillegg til at ungdomsklubben flytter, vil denne delen av bydelen miste sitt samfunnshus og samlingssted, sier hun.

Starter til høsten

Frem til sommeren driftes alle tilbud som vanlig i lokalene på Abelloftet, slik at kurs og fritidstilbud kan avsluttes på en naturlig måte. Leiekontrakten utløper i juli, opplyser avdelingsdirektøren for oppvekst, Trine Køhncke Urholt.

Bydelen er allered i gang med å planlegge oppstart av lavterskeltilbudet etter skoletid frem til klokken 20.00 to dager i uken fra skolestart 2017 på Leker'n.

– Det er også nær dialog mellom Bydel Nordre Aker, Bydel St.Hanshaugen og Marienlyst skole for å sørge for at tilbudet blir best mulig tilpasset elevenes behov og timeplan, sier Urholt.

Kultur- og forebyggende enhet planlegger i tillegg enkelte kvelds- og helge arrangementer i regi av bydelen i lokalene på Berg gård fra høsten av.

Når det gjelder tilbudene i regi av andre enn bydelen, har Kulturenheten etablert et samarbeid med gårdstyrer på Berg gård, Monica Nordgård, og mulighetene for leie av lokaler her er formidlet til de som i dag leier på Abelloftet.

– Leietakerne har så langt vært svært positive til lokalene på Berg, og vi håper de vil benytte seg av denne muligheten fra høsten av. Dette betyr at alle tilbud som er i drift i dag, vil kunne være operative fra skolestart 2017 i nye lokaler – forutsatt at de som driver tilbudene ønsker å leie lokaler i Berg gård, sier Urholt.

Ikke plass til juniorklubben på Ullevål

Én aktivitet det ikke er funnet plass til i ny modell er den betalte juniorklubben på Ullevål skole, som drives av private, men som har leid lokaler på Abelloftet. Årsaken er at det ikke er ledig i bydelens lokaler på Berg gård før etter klokken 17.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse