Flytter møtene til sykehjem

Helse- og sosialkomiteen fikk en orientering av Grefsenhjemmets leder Julie Mittet (t.v.) da komiteen besøkte sykehjemmet.

Helse- og sosial- komiteen var fornøyd etter møtet på Grefsenhjemmet. Men politikerne vil enda nærmere brukerne i fremtiden.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.03.2008 kl 14:18

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: – Dette var noe helt annet, og svært nyttig for oss, sier Cathrine Løland (H), leder i Helse- og sosialkomiteen (HS), som i resten av året flytter møtene sine ut til bydelens sykehjem.

Omvisning

En svært engasjert Julie Mittet, daglig leder på Grefsenhjemmet, tok imot politikerne tirsdag 11. mars.

– Det er hyggelig at de vil ha møtet her. Det er veldig inspirerende for oss at de vet hva vi holder på med. Dette er et veldig flott initiativ, sier Mittet, som ga gjestene en grundig omvisning på sykehjemmet med 92 beboere.

Lokalpolitikerne fikk se flere avdelinger og snakke med noen av beboerne, som ga uttrykk for å trives bra på hjemmet.

Være der det skjer

– Det er ingen vits for oss å sitte i Nydalen når vi kan komme ut her hvor ting skjer. Det er nyttig for oss å bli kjent med lederne på sykehjemmene, noe som gjør det lettere for begge parter å ta kontakt senere. I tillegg får vi en oversikt over hva de gjør der ute, mener Løland.

Det var hun som i januar tok initiativet til å flytte HS-møtene ut til bydelens fire sykehjem, etter det negative fokuset på helsevesenet og eldreomsorgen. De andre medlemmene ga samlet uttrykk for at ideen var god og fruktbar etter det første møtet.

Gode på aktivitet

Grefsenhjemmet kom, sammen med Nordre Akers øvrige sykehjem, svært godt ut etter brukerundersøkelsen i fjor. Sykehjemmet scoret best av samtlige sykehjem i Oslo på aktivitetstilbudet. Daglig leder Mittet ga komitémedlemmene en god forklaring på det.

– Vi fikk en periode mange tilbakemeldinger på at aktivitetstilbudet vårt ikke var bra nok. Det syntes vi var rart, for selv mente vi at vi hadde mange aktiviteter. Vi gikk derfor aktivt inn for markedsføre tilbudet vårt via en beboerportal på nettsidene våre. Slik kan nå pårørende få en god oversikt over alt vi gjør, og vi ser resultater i økt deltakelse og positive tilbakemeldinger, sa Mittet.

Ønsker økt kompetanse

Hun la likevel ikke skjul på at helsetjeneste har utfordringer.

– Vi jobber med differensiering. Jeg mener at vi allerede er rågode til å ta oss av dem som er gamle og slitne. Samtidig har vi en gruppe unge demente, som krever en helt annen behandling. Vi vil skille de ulike gruppene fra hverandre og gi dem den behandlingen hver enkelt trenger. Kvalitet, kompetanse og individuell behandling er stikkord for fremtiden, sa Mittet, som også ytret et sterkt ønske om å få kompetanse fra andrelinja (leger og spesialister) inn i førstelinjetjenesten.

– Økt legetjeneste vil vi jobbe hardt for, sa Mittet.

Hun uttrykte også bekymring for manglende rekruttering til omsorgsyrket, og fikk støtte fra Sigrunn Brun Skåland, som leder hjemmetjenesten i bydelen.

– Vi er prisgitt ekstravakter, men studenter vil heller jobbe på kafé. Det er en utfordring for oss, sa Brun Skåland.

Savnet tilhørere

Selv om komiteen var godt fornøyd med møtet, savnet Løland tilhørere.

– HS-møtene er åpne for publikum, og vi ønsker gjerne at folk skal komme til åpent kvarter. Et av ønskene våre ved å flytte ut til sykehjemmene er å komme i dialog med de pårørende, sier Løland, og oppfordrer folk til å stille opp på neste HS-møte, som finner sted på Tåsenhjemmet 27. mai kl. 18.00.

Lillohjemmet og Nordberghjemmet følger til høsten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse