Flyttet fra Nydalen på grunn av «elvestøy»

Se hva slags støyklager som kommer inn til bydelsoverlegen.

MANGE PLAGES: En tradisjonell støykilde er byggestøy.

Mens mange koser seg langs Akerselva i vårsola, velger noen å flytte vekk fra det de opplever som plagsom støy.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.05.2012 kl 13:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

STØYKILDE? Mange nyter daglig sola langs Akerselva, mens noen velger å flytte fra Nydalen på grunn av «elvestøy». FOTO: Foto: Anne Marie Huck Quaye

NORDRE AKER: - Vi har fått inn en klage hvor paret som bodde i Nydalen lurte på om det var tillatt å bygge fossen slik at den ble så bråkete, sier Knut Hammervold som jobber med støy-, plan- og miljøsaker i Bydel Nordre Aker.

Han har i en årrekke mottatt folks frustrasjoner på mail eller over telefon, og forteller at de ikke er en mangelvare i bydelen.

Det er likevel sjelden at folk klager på annet enn bygg- og anleggsstøy eller trikke- og trafikkstøy, som må ansees som hovedkilden til folks støyplager.

- Men paret som hadde kjøpt seg leilghet i Nydalen, måtte altså flytte på grunn av støy fra elva, sier Hammervold, som forteller at bydelen ikke kan gjøre mye med slike klager.

«Bråkete» barn

Nordre Aker Budstikke skrev i vinter om en klage på barn som ifølge klager bråkte i friminuttene på Tåsen skole, men denne ble ikke ikke tatt til etterretning av bydelen.

- Støy fra lekende barn kan vi ikke gjøre noe med. Dette kommer ikke folk noen vei med, sier Hammervold.

Klagen på Tåsen-elevene ble imidlertid sendt videre fra klager til Fylkesmannen og skal behandles der i disse dager. Slike klager hører med til unntakene.

Trafikk

De aller fleste klagene innebærer folk som er plaget av støy fra Ring 3 og trafikk generelt, bråkete trikker og bygg og anleggsstøy, særlig på nattetid.

- Hva bør folk gjøre hvis de er plaget av støy?

- De bør henvende seg til støykonsulenten og be om råd, og sørge for at det ihvertfall er rolig i den tiden de skal sove, anbefaler bydelsoverlege Georg Semcesen.

Han bekrefter at det er mange støykilder i Bydel Nordre Aker, og i tillegg til Ring 3 og stor trafikk, huser bydelen mange størrre institusjoner som også er kilde til støy gjennom ventilasjonsanlegg og annet.

- Det er nesten et vårfenomen at folk klager på støy, sier Hammervold, som forteller om økt andel klager på denne tiden av året.

Mange sover nå med vinduet åpent, og opplever vifteanlegg som særlig irriterende. Varmepumper som blir plassert for nært nabovinduer kan også være et problem, forteller han.

Lite støy hos Fylkesmannen

Støyklagen på Tåsen  skoles «bråkete» elever ligger på Fylkesmannens kontor, men de får få slike klager fra folk flest.

- De blir tatt etter tur. Byggesaker har lengre saksbehandlingstid, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Kjøllesdal. Støysaker som bydelene ikke kan gjøre noe med, blir sendt videre til Fylkesmannen hvis klager ønsker dette.

Marius Vamnes, seniorrådgiver i juridisk avdeling, forteller at det hender de får saker som omhandler støy på bordet. Disse behandles etter folkehelseloven eller kommune-helsetjenesteloven.

I fjor kom det bare inn fem støysaker, og i 2010 hadde Fylkesmannen 10 saker av «bråkete» art. Det skal nevnes at sakene som kommer inn gjelder for både Oslo og Akershus, så et stort omfang av klager på støy er det ikke.

- Hva slags type støy er det folk klager på?

- Det er vanskelig å si noe generelt om det, for det er alt fra støy fra hane og hønehold, utesteder, musikkstøy, bygg og anleggsstøy. Alle sakene er forskjellige og blir behandlet ulikt, så det er nok ingen rød tråd, sier Vamnes.

De behandler sakene som kommer inn kronologisk, og Tåsen-skole klageren må sannsynligvis beregne 3 til 4 måneders behandlingstid.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse