Fokus på omsorgssvikt og vold mot barn

Barns talerør: Politioverbetjent Finn Abrahamsen. klinisk psykolog Odrun Flatabø og leder av Landsforeningen for voldsofre, Margit Lømo, var enige om behovet for økt fokus på barn som blir utsatt for, eller er vitne til, vold. Foto: Tone Berild Kristiansen

Overgrep, omsorgssvikt og vold mot barn hører vi stadig om. Nå skal barna mer i fokus.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.12.2005 kl 12:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Voksenåsen: Alvorlige temaer sto på agendaen tre dager i slutten av november, og ble oppsummert av klinisk psykolog Odrun Flatabø fra Sinn A/S på Ullevål.

– Paradigmeskifte

– En overgriper var en gang et barn som ikke fikk hjelp, uttalte Flatabø i oppsummeringen.

– Det er viktig å lage tverrfaglige, velfungerende hjelpetiltak rundt barn som er utsatt for vold, og vi er nå i starten av et paradigmeskifte i barnevernet og helseinstitusjoner opp mot en bedre ivaretakelse av barnas rettigheter, mente den kliniske psykologen med lang erfaring med utsatte barn.

I anledning av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner inviterte Landsforeningen for voldsofre i samarbeid med Voksenåsen til det tredje internasjonale voldsforebyggende seminaret i Norge.

Ønsker fokus på barna

– Vi ser hva som skjer når barn som har blitt utsatt for vold vokser opp, og vi møter mange igjen som voksne. Ikke alle blir kriminelle, men vil ofte slite psykisk. Voldens arenaer flytter stadig, og vi ser i dag en økning i familievold i hjemmet. Måten barnevernet tidligere har jobbet på, med sterkt fokus på samhold i familien, har medvirket til at barnas rettigheter har kommet ut av fokus, men vi ser nå en økning av anmeldelser til politiet også fra barnevernet, informerte Sjef for voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, politioverbetjent Finn Abrahamsen.

Oslopolitiet jobber for en økt tverrfaglighet med helsestasjoner, barnevern, skole og legevakt, og har nylig inngått en samarbeidsavtale også med Ullevål sykehus. Abrahamsen har lenge engasjert seg i barn som blir utsatt for, og er vitne til, vold. Han ønsker økt rettssikkerhet, flere rettigheter og fri bistandsadvokat også til barna.

– Det er god langtidsøkonomi å fokusere på barna, uttalte Abrahamsen.

Ikke alle blir kriminelle, men vil ofte slite psykisk

Finn Abrahamsen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse