– Føler oss skvist ut

Herman Hegge Samuelsen (6), August Reitan Bøgseth (6) og Maud Alfstad Bjørgum (5) er tre av de fire barna i Sophus Aars vei som kanskje ikke får starte på Disen til høsten. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Men ingen har fått skoleplass på Disen ennå, sier rektor Grethe Kvalheim. Ytterligere sju seksåringer har mottatt varselbrev, og foreldrene føler seg skvist ut av skolen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.05.2008 kl 22:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN: – Fire familier i Sophus Aars vei har fått varsel om at barna våre kanskje ikke kommer inn på Disen skole til høsten likevel, sier en opprørt far, Morten Bøgseth.

Sent varsel

Fredag 2. mai dumpet det et varselbrev fra rektor Grethe Kvalbein ned i postkassen deres.

– Da barna våre ble skrevet inn på Disen i vinter, fikk vi beskjed om at de som ikke kommer inn ville få beskjed første uka etter påske. Hvorfor får vi da denne beskjed først nå? spør han fortvilet.

– Vi frykter at dette kan være et direkte resultat av at andre foreldre har protestert mot varselet om at barna deres kunne bli sendt til Sinsen skole, og at barna våre derfor har blitt skvist ut, sier Bøgseth.

– Store protester

– Det er deres formulering, sier Disen-rektoren, som bekrefter at ytterligere sju barn nylig har fått varsel om at de kanskje må begynne på andre skoler til høsten. Rett etter påske ble det sendt ut forhåndsvarsler til 13 andre elever.

– De første fikk beskjed om at de muligens måtte starte på Sinsen eller Grefsen. Det førte til store protester, sier Kvalheim og forteller at det deretter ble bestemt fra "høyeste hold" at ingen av barna likevel skulle sendes gjennom et sterkt trafikkert og uoversiktlig Sinsenkryss, slik Nordre Aker Budstikke tidligere har skrevet om.

Årsaken til dette skal ifølge Kvalheim være at det i etterkant ble frigjort flere plasser på både Grefsen og Årvoll skoler. Utdanningsetaten (UDE) bekreftet i forrige uke overfor Nordre Aker Budstikke at av de ti elevene Disen ikke har kapasitet til å ta imot, vil seks få tilbud om plass på Grefsen og fire på Årvoll.

Varslene trukket

Rektor bekrefter at de første varslene dermed er trukket tilbake, og at valget av elever som til syvende og sist må ut av skolekretsen i august vil bli tatt ut fra barnas adresser.

– De som bor nærmest Årvoll og Grefsen vil få disse plassene, sier Kvalheim, men forklarer at personlige forhold vil bli tatt hensyn til.

– For eksempel har barn med eldre søsken på Disen ikke fått varsel. Men det er sendt forhåndsvarsler til flere enn de elevene som til slutt blir henvist til Grefsen og Årvoll. Foresatte kan sende uttalelse på varselet. Etter en samlet vurdering blir det bestemt hvilke barn som får vedtak om skoleplass enten ved Grefsen eller Årvoll, sier hun.

– Urokkelig

Bøgseth understreker at foreldrene ikke ønsker å skape noen interessekonflikt med dem som først fikk varsel om skoleplass på Sinsen, men at plassproblemet bør løses innen bydelen.

– Skolen har vært urokkelig på antall elever i hvert klasserom. Reglene sier at hver elev skal ha to kvadratmeter (kvm), og det er greit. Men vi har fått oppgitt at klasserommene på Disen er 60 kvm. Med 28 elever i hver klasse burde det derfor være plass til seks elever til, og også mulig å finne en løsning for alle disse barna, mener Bøgseth.

Men dette avviser Kvalheim, og viser til Statens helsetilsyns veileder om at det for første trinn "skal legges til rette for varierte arbeidsformer og spesielt utstyr", og at det derfor bør beregnes et større areal, for eksempel 2,5 kvm. per elev.

– I forskriften heter det også at "areal for ansatte kommer i tillegg". På første trinn med grupper på 28 elever er det alltid minst to voksne i gruppa., sier Kvalheim.

Disen kan ta imot 84 elever til høsten, og avgjørelsen om hvilke ti elever det ikke er kapasitet til, blir tatt i slutten av mai.

– Det er derfor ingen som har fått skoleplass på Disen ennå, understreker Kvalheim.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse