- Folk må tåle at ikke alt blir prioritert

Byrådet varsler stramme prioriteringer for 2013.

Store utfordringer: Byrådet samlet seg på Soria Moria torsdag for å ta fatt på Oslo-budsjettet for 2013. F.v: Bård F. Fredriksen (H), Anniken Haugli (H), Hallstein Bjercke (V), Aud Kvalbein (KrF),Stian B. Røsland (H), Torgeir Ødegård (V), Kristin Vinje (H) og Ola Elvestuen (V). FOTO: Foto: Martine Holen

Byrådet varslet at Oslo-budsjettet for 2013 vil bære preg av stramme prioriteringer.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

MÅ KUTTE: Finansbyråd Kristin Vinje (H) må etter all sannsynlighet fram med sparekniven i 2012 også. FOTO: Arkivfoto

SORIA MORIA: Torsdag samlet Oslos byråd seg til årets første budsjettkonferanse. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) varslet at utbygging og bygging av ny infrastruktur vil være en viktig post på Oslo-budsjettet for 2013.

#Det er vanskelig å si noe om hvem som blir vinnere og tapere allerede nå

- Det er vanskelig å si noe om hvem som blir vinnere og tapere allerede nå, men budsjettet vil helt klart bære preg av den voldsomme befolkningsveksten, sier Berger Røsland før konferansen.

LES OGSÅ: Fortsatt vakter, mer lys og flere nattbusser

Store utfordringer

Innbyggertallet i Oslo har økt med 14.055 personer det siste året og hovedstaden har for lengst passert 600.000 innbyggere.

- Vi må sørge for at infrastrukturen utvides i takt med befolkningsveksten, så det vil være en av de viktigste postene på budsjettet for 2013, sier byrådsleder Berger Røsland (H).

Han ville ikke å gå inn på hvem som vil bli hardest rammet i neste års budsjett, men la vekt på at byrådet kom til å prioritere bygging av nye skoler og barnehager i budsjettet.

Det er vanskelig å si noe om hvilke poster vi kommer til å kutte allrede nå

- Det er vanskelig å si noe om hvilke poster vi kommer til å kutte allrede nå, men for å hanskes med befolkningsveksten blir vi nødt til å prioritere. Den raskest voksende gruppen i Oslo er barn og unge. Vi må sørge for at folk får de skole- og barnehageplassene de har krav på, sier Berger Røsland.

Økonomisk kontroll

Finansbyråd Kristin Vinje (H) varslet at budsjettet vil bære preg av stramme prioriteringer for å takle befolkningsveksten best mulig.

- Vi må holde hodet kaldt og prioritere de viktigste sakene så vi unngår en økonomisk krisesituasjon. Folk må tåle at ikke alt vil bli prioritert, sier finansbyråd Kristin Vinje (H).

Bilkøene øker i takt med befolkningsveksten og plassen på kollektivtransport blir stadig trangere. Vinje lovet at budsjettet kommer til å sørge for et godt kollektivtilbud i 2013.

- Vi ønsker at folk skal velge kollektivt fremfor bil, så det vil bli prioritert i budsjettet. En eventuell utvidelse av kollektivtilbudet vil bli diskutert i løpet av konferansen, sier hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse