Folket støtter gatemagasiner

Per Kristian Lomsdalen (Foto: Erlik Oslo)

En undersøkelse gjennomført i Bergen og Oslo viser at tre av fem innbyggere har både lest og kjøpt magasinene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.02.2008 kl 18:29

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Gatemagasiner for vanskeligstilte finnes nå i fem av landets største byer. Og med et samlet opplag på nærmere 100 000 magasiner per utgave har folket både lagt merke til og anerkjent den nye formen for sosial business.

– Det er liten tvil om at denne formen for salg appellerer til det brede lag av folket. Det henger nok sammen med at det er mer fristende å støtte noe når det skjer på likeverdige premisser enn ved ren veldedighet, forteller Per Kristian Lomsdalen, daglig leder =Oslo.

Seier for gatemagasiner

Undersøkelsen, gjennomført av SMI markedsundersøkelser, viser også at nesten ni av ti spurte synes gatemagasiner er positivt.

– Vi kan ikke annet enn å gratulere alle magasinselgerne i Norge med den fantastiske jobben de gjør. Og disse tallene viser at folket har stor respekt for både selgerne og magasinene, sier redaktør i Megafon, Anthun Nielsen.

Verdighet og yrkesstolthet

Videre svarte 85 prosent av de spurte at de anser gatemagasinsalget for å være en jobb, og ikke veldedighet.

– Dette er en bekreftelse på at magasinsalg fører til økt verdighet og en mer ansett rolle i samfunnet for vanskeligstilte. Jeg vil også trekke frem at 70 prosent av de spurte opplevde selve møtet med selgerne som positivt, og det vitner om dyktighet og yrkesstolthet, sier Anthun Nielsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse