- For dårlig belyst

Conny Mossefin og resten av aksjonistene jobber på spreng for å få tak i nok informasjon om Grefsen Stasjonsby.

Grefsenbeboerne fikk i siste liten utsatt byutviklingskomiteens behandling av Grefsen Stasjonsby. – Vi vil ha flere fakta på bordet, sier aksjonist Conny Mossefin.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 12:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Slik kan Grefsenbeboernes nye utsikt bli, hvis utbygger får det som de vil. Hele "byen" er ikke med på skissen - som arkitekten selv har utarbeidet.

Grefsen: For et par uker siden skrev Nordre Aker budstikke om grefsenbeboere som i tolvte time fikk utsatt byutviklingskomiteens behandling av Grefsen Stasjonsby - til onsdag 20.september. Beboerne følte at saken ikke var nok belyst - både i forhold til trafikk, støy, og forurensing og ønsket mer tid til å sette seg grundig inn i byggeprosjektet.

Mangelfulle utredninger

Beboerne har nå samlet seg og blant annet dannet det de selv kaller en "ad-hoc"-preget aksjonsgruppe.

– Med et omfang på rundt 900 boenheter, og et areal på til sammen 85 000 kvadratmeter vil et slikt gigantprosjekt uansett få ringvirkninger for alle tilliggende nærområder. Vi oppfatter konsekvensutredningene, og utbyggers og plan- og bygningsetatens saksfremlegg i Grefsen Stasjonsby-saken, som utilfredsstillende og mangelfulle. Særlig med tanke på fortetting i Nydalen. I tillegg mener vi det mangler informasjon om byggeprosjektets påvirkning på nærområdene generelt, og spesielt for området øst for stasjonsbyen - på oversiden av Ringveien, sier Mossefin.

Allerede trafikk-kaos

Aksjonistene peker også på trafikkavviklingen i de berørte områdene.

– Vi er enige i at det høres miljøvennlig og fornuftig ut å konsentrere boligbygg og næring ved kommunikasjons-knutepunkter. I virkelighetens liv velger mange bilen likevel. Hvor mange boenheter og hvor mye næring kan samles på ett sted og likevel betraktes som miljøvennlig? T-baneringen er her allerede nå, men det er bare å ta seg en tur ut i rushen så ser man at utfartsårene fra Nydalen via Storo og Hans Nilsen Hauges gate er sprengt. Ringveien likeså. Med 900 leiligheter til i området blir situasjonen neppe bedre.

48% tar bilen

Aksjonsgruppen mener de kan vise til undersøkelser som er foretatt blant ansatte i Nydalens næringsliv.

– De viser at etter åpning av Nydalens T-banestasjon er det bare 11 % flere som velger kollektivt - 48 % tar fortsatt bilen til og fra jobb, sier Mossefin.

Hun forteller at gruppen nå har hatt møte med byutviklingskomiteens nestleder, Rita Brunsell Harsvik (A), og bedt om en helhetlig konsekvensanalyse.

– Vi la spesiell vekt på sentrale punkter som selve utformingen, trafikkløsninger, barnehageplasser, skole, støy og forurensning, sier Mossefin.

Aksjonistene ble lovet at de skulle motta tilfredsstillende informasjon innen fredag.

– Da har vi igjen tre virkedager til saken på ny skal behandles i komiteen - det betyr at vi må jobbe raskt, sier Mossefin.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse