Rekordmange får ikke bolig: For få studentboliger

Studenter i Oslo må belage på historisk lange køer for å få studentbolig.

Norsk Studentunion (NSU) har nylig gjennomført sin årlige boligundersøkelse, og konklusjonen er klar. Det går mot historisk lange studentboligkøer i år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.07.2008 kl 11:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nok et år går studentene i Oslo mot en semesterstart som vil vise det store behovet for økt studentboligbygging i byen. Søkertallene til studentboliger i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) vitner om rekordmange studenter som ikke får bolig til studiestart. Dette er et utdanningspolitisk problem for Oslo og for studentene. Det skriver Fredrik Øren Refsnes veldferdstinget for studentene i en pressemelding.

Norsk Studentunion (NSU) har nylig gjennomført sin årlige boligundersøkelse, og konklusjonen er klar. Det går mot historisk lange studentboligkøer i år. På landsbasis er dekningsgraden på 15,7 %, noe som er en oppgang på 1,2 %. Den svake oppgangen skyldes først og fremst en nedgang i det totale studenttallet, så totalt sett er det færre studentboliger i år enn i fjor. Her er det også store lokale forskjeller på dekningsgraden til de enkelte samskipnadene.

- Dette er et utdanningspolitisk problem for Oslo og for studentene, sier Øren Refsnes

Økt press

I Oslo er dagens situasjon en dekningsgrad på 17,4 %, langt fra nok til å dekke behovet. Det økte fokuset på internasjonalisering hos lærestedene knyttet til SiO, har ført til en stor økning i internasjonale studenter i Oslo, viser tallene.

- I Oslo er vi stolte av å ha boliggaranti til alle internasjonale studenter som ønsker bolig gjennom samskipnaden, men dette fører med seg et økt press på boligsituasjonen og en lavere reell dekningsgrad, sier Øren Refsnes.

7000 søkere på 200 boligerI Oslo finner vi også høyest antall studenter i boligkø, mye grunnet det store antallet studenter. Tall fra SiO tyder på at de, etter at internasjonale studenter har fått tildelt sine studentboliger, har om lag 200 ledige studentboliger til de om lag 7000 studentene som har søkt bolig, viser tallene.

Vil fjerne kostnadsgrense

Øren Refsnes mener kostnadsgrensen for studentboliger må fjernes. Han mener det vil øke byggingen av studentboligere. I tillegg tror han fører til bedre kvalitet og mer miljøvennlige studentboliger.

- I 2008 er kostnadsgrensen på 600 000,- pr hybelenhet. Et annet viktig virkemiddel sett med Oslo-øyne er å legge bedre til rette for at samskipnaden kan bygge studentboliger, sier han.

Han mener også politikerne må få opp øynene, og gjøre noe med den prekære boligmangelen.

- Tilrettelegging av tomter, nødvendige byggetillatelser og endringer av reguleringsplaner burde være et minimum fra oslopolitikernes side. Studentene er glade i Oslo, vis at Oslo også er glade i studentene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse